Circulatory and metabolic changes in experimental intestinal hypoperfusion

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 29.11.2002\n tarkastettavaksi LL, erikoislääkäri Jyrki Tenhusen väitöskirja Circulatory and metabolic\n changes in experimental intestinal hypoperfusion - local metabolic monitoring by intestinal\n microdialysis (Verenkierron ja aineenvaihdunnan muutokset kokeellisessa suoliston\n verenkiertovajauksessa - Paikallinen aineenvaihdunnan valvonta suoliston\n mikrodialyysillä). Vastaväittäjänä oli professori Peter Radermacher Ulmin yliopistosta\n Saksasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori (ma) Minna Niskanen Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Mikrodialyysi - uusi menetelmä suoliston verenkierron ja aineenvaihdunnan seurannassa\n\n Tehohoidossa potilaan tärkeiden elintoimintojen tilaa seurataan erilaisin teknisin menetelmin. Vaikka\n tiedetään, että suoliston verenkierron muutokset voivat olla merkityksellisiä kriittisessä sairaudessa,\n on suoliston tilan seuranta ollut tähän saakka lähestulkoon mahdotonta. Kuopion yliopistollisen\n sairaalan anestesiologian ja tehohoidon klinikassa on nyt kehitetty menetelmä, jolla voidaan ainakin\n kokeellisissa olosuhteissa valvoa suoliston verenkiertoa ja aineenvaihduntaa verenkierron\n häiriötiloissa.\n\n Kriittinen sairaus - tehohoito, tilapäisen hengenvaaran torjunta\n Vaikea vammautuminen, laaja kirurginen toimenpide tai vaikea tulehdus (esim. keuhkokuume,\n vatsakalvontulehdus tai haimatulehdus) voivat johtaa tehohoidon tarpeeseen. Tehohoidon tarve\n saattaa siis kohdistua keneen tahansa iästä tai aiemmista sairauksista riippumatta. Tehohoidon\n keinoin pystytään yhä useammin turvaamaan potilaan selviytyminen kriittisen vaiheen yli ja sittemmin\n toipuminen aina kotioloihin saakka. Vaikeimpiin tiloihin liittyy kuitenkin edelleen suuri kuolleisuus.\n Kriittisessä sairaudessa yksi yleisimmistä kuolemaan johtavista syistä on monen eri elinryhmän\n toiminnan häiriintyminen, monielinvaurio (munuaiset, keuhkot, verenkierto, maksa jne.).\n\n Elintoimintojen häiriö - suoliston merkitys\n Monielinvaurio kehittyy koko elimistön oman tulehdusreaktion seurauksena. Yhtenä\n tulehdusreaktion käynnistäjänä pidetään suoliston alueen verenkierron häiriötilasta johtuvaa\n limakalvovauriota, ja vaurioituneen limakalvon kautta tapahtuvaa bakteerien ja bakteerimyrkkyjen\n siirtymistä verenkiertoon, maksaan ja koko elimistöön. Keskeinen ongelma tähän saakka on ollut,\n että suoliston alueen verenkierron ja aineenvaihdunnan muutoksia ei ole pystytty valvomaan.\n Tarvittavia menetelmiä ei ole ollut tai ne ovat puutteellisia. Nyt tehdyssä väitöskirjatyössä on\n suunniteltu, rakennettu ja testattu uusi menetelmä, suoliston mikrodialyysi, jolla havaitaan limakalvon\n aineenvaihdunnan muutos. Mikrodialyysikapillaari (0.2 mm paksu ja 2 cm pitkä huokoista kalvoa\n oleva pilli) viedään muoviletkun avulla suolen sisälle ja kapillaari painetaan limakalvoa vasten.\n Menetelmällä saadaan kerättyä näytteitä yksittäisen elimen tai kudoksen (tässä tapauksessa\n limakalvon) aineenvaihdunnan lopputuotteista. Kokeellisissa eläinmalleissa aiheutettiin paikallinen\n suolen hapenpuute (suolivaltimon sulku), koko verenkierron vajaus (sydänpussin paineistus) tai\n verenmyrkytys kolibakteerin myrkyllä (endotoksiini). Suoliston verenkierron ja aineenvaihdunnan\n muutokset rekisteröitiin. Tärkeimpänä aineenvaihdunnan lopputuotteena mitattiin maitohapon\n ilmaantumista suolen sisälle. Maitohappo kuvaa hapettoman, lopulta soluvaurioon johtavan\n aineenvaihdunnan alkamista. \n\n Uusi menetelmä paikalliseen kudosvalvontaan - täsmävalvonta\n Keskeisimpinä löydöksinä varmistuivat epäilyt siitä, että kokeellisessa verenmyrkytystilassa\n suoliston paikalliset verenkiertomuutokset ovat toisistaan poikkeavia. Uudella menetelmällä\n havaittiin maitohappopäästö suolen sisälle paksusuolessa, kun samaan aikaan ohutsuolessa ei\n muutoksia nähty. Alustavien tulosten perusteella näyttäisi myös siltä, että suolen sisäiseen\n maitohappopäästöön liittyy limakalvon vaurioituminen paksusuolessa. Jo käynnissä olevissa\n kokeellisissa jatkotutkimuksissa selvitetään eri lääkeaineiden kudoskohtaisia vaikutuksia.\n Tulevaisuudessa selvitetään menetelmän soveltuvuus tehohoitoa vaativien potilaiden suoliston\n aineenvaihdunnan seurantaan.\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-891-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Viestintä \n

ISBN-10:
951-781-891-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
84 s.
Tekijät:
Tenhunen Jyrki J. (diss)
Tuotekoodi 019678
20,00 €