Exposure to chromium and its long-term health effects in stainless steel production

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 27.9.2002 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Markku Huvisen väitöskirja Exposure to chromium and its long-term\n health effects in stainless steel production (Kromialtistuminen ja sen pitkäaikaiset\n terveysvaikutukset ruostumattoman teräksen valmistuksessa). Vastaväittäjänä oli\n professori Sakari Tola Helsingin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Kaj\n Husman Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden altistumistasot erityyppisille\n kromiyhdisteille ruostumattoman teräksen valmistusketjun eri vaiheissa ja tutkia\n mahdollisia terveysvaikutuksia. Outokumpu Oyj:n Kemin kromikaivos ja Torniossa\n sijaitsevat tuotantolaitokset ovat maailmassa ainutlaatuinen integroitu\n tuotantokokonaisuus; kaikki tuotantoyksiköt sijaitsevat samalla alueella. \n\n Käytössä nykyaikaisimmat tutkimusmenetelmät\n\n Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä altistuminen pölylle ja erityyppisille\n kromiyhdisteille. Pölyhiukkasten pintarakennetta selvitettiin elektronimikroskooppimenetelmillä.\n Nenän limakalvojen terveyttä selvitettiin kliinisellä tutkimuksella, tähystyksellä ja solunäytteillä.\n Keuhkosairauksien oireita selvitettiin kyselylomakkeilla. Keuhkojen terveyttä tutkittiin keuhkojen\n toimintakokeilla ja röntgentutkimuksilla. Pölyn kerääntymistä keuhkokudokseen selvitettiin\n magneettisuuteen perustuvalla menetelmällä. Tutkituilta henkilöiltä mitattiin myös veren ja virtsan\n kromipitoisuuksia.\n\n Kromialtistumistasot alhaiset\n\n Työpaikkojen ilman kromipitoisuudet olivat kautta linjan alhaisia. Työntekijöiden virtsasta ja verestä\n mitatut kromipitoisuudet olivat hieman korkeampia kuin työssään kromille altistumattomilla\n suomalaisilla. Kromin kumuloitumista elimistöön ei kuitenkaan todettu.\n\n Pitkäaikainenkaan työskentely ei aiheuta sairauksia\n\n Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksissa mukana olleilla noin 300:lla työntekijällä, joiden\n keskimääräinen työskentelyaika samalla tuotanto-osastolla oli 23 vuotta, ei voitu todeta\n keuhkotoimintakokein tai röntgenmenetelmin todettavia keuhkomuutoksia tai hengityselinsairauksien\n oireiden lisääntymistä. Myöskään nenän limakalvomuutoksia ei todettu.\n\n Suomalaiset innovaatiot ovat parantaneet työolosuhteita ja tuotantotaloutta\n\n Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ruostumattoman teräksen valmistuksessa on sekä teknisesti\n että taloudellisesti mahdollista saavuttaa alhaiset altistumistasot, jotka eivät aiheuta\n terveysvaikutuksia. Outokummun kehittämä tuotantoprosessi on lisäksi energiaa huomattavasti\n säästävä ja päästöjä alentava.\n\n Ruostumaton teräs - kestävän kehityksen ja tulevaisuuden materiaali\n\n Ruostumaton teräs on kestävän kehityksen mukainen tulevaisuuden materiaali myös valmistuksen\n osalta. Lisäksi se on täysin kierrätettävää; nykyisin ruostumattomasta teräksestä palaa 90%\n tuotantoon raaka-aineeksi.\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 287. ISBN 951-781-887-4 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-887-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
108 s.
Tekijät:
Huvila Markku (diss)
Tuotekoodi 019660
20,00 €