Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteishankkeena syntynyt artikkelikokoelma on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Kokoelma tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin.\n\nLasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teokseen on koottu sekä lääketieteellisen että humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen ohjaavaa lainsäädäntöä ja eettistä koodistoa. Artikkeleiden välissä on lyhyitä kainalotekstejä, jossa tutkijat kuvaavat käytännön eettisiä ongelmia, joita he ovat omassa työssään kohdanneet, esimerkiksi kuinka tutkia ja samalla vastustaa rasismia. Näin kirja pyrkii sekä esittelemään tutkimuseettisiä säädöksiä ja käytäntöjä että avaamaan keskustelua näistä kysymyksistä: kuka antaa suostumuksen tutkimukseen, kuka tutkimusta tulkitsee, minkälaisia aineistoja – esim. rekistereitä, haastatteluita, historiallisia aineistoja – voi tutkia ja jatkokäyttää?\n\nAlaikäisten kohdalla kysymys suostumuksesta on tärkeä: kuka on oikeutettu ja toisaalta arvioidaan päteväksi antamaan suostumus lapsen tai nuoren osallistumisesta tutkimukseen? Miten pieni lapsi voi ilmaista suostumuksen? Nuorisotutkimukselle puolestaan on ollut keskeistä tutkimuksen oikeutuksen hakeminen nimenomaan tutkittavilta nuorilta itseltään, ei esimerkiksi huoltajilta. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -teoksen kirjoittajat korostavat, että eettiset valinnat ovat viime kädessä tutkimus- ja tapauskohtaisia. Tiukkoja ikärajoja tai yleispäteviä ohjeita alaikäisten huoltajien informoinnista ei voi asettaa, sillä erilaiset tutkimusasetelmat vaativat erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi lasten ja nuorten näkökulmasta arkaluonteiset tutkimusteemat, kuten perheväkivalta tai päihteiden käyttö, edellyttävät luottamuksellista tutkimussuhdetta. ”On tärkeää, että myös tällaisia teemoja voidaan jatkossakin tutkia”, teoksen toimittajat Kaisa Vehkalahti, Niina Rutanen, Hanna Lagström ja Tarja Pösö muistuttavat.\n\nArtikkeli ”Alaikäisiltä kerätyn aineiston arkistoinnin ja jatkokäytön etiikka” korostaa laadullisten tutkimusaineistojen arkistoinnin tärkeyttä. Monet laadulliset tutkijat pitävät tärkeänä tutkittavien yksityisyyden suojaamista, mutta joskus suojaamisen nimissä on menty niin pitkälle, että aineistoja ei haluta antaa kenenkään muun kuin yhden tutkijan omaan käyttöön. Arja Kuula osoittaa, että usein myös tutkittavat haluavat, että heidän haastatteluistaan on hyötyä laajemmalle tiedeyhteisölle, jos asia selitetään heille. \n\nEettisten teemojen pohdintaan liittyy myös keskustelu lasten ja nuorten toimijuudesta ja osallisuudesta. Lasten ja nuorten oman äänen kuuleminen on levinnyt lasten kanssa tehtävästä työstä, käytännöistä ja arjesta yhä selkeämmin myös tutkimusten toteutukseen. Voimistuva trendi on painottaa pientenkin lasten roolia tiedontuotannossa ja ottaa heidät mukaan kanssatutkijoiksi. \n

ISBN-10:
9789525464641
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Nuorisotutkimusseura
Painos:
1.
Painovuosi:
2010
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
243
Tekijät:
Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen, Kaisa Vehkalahti
Viivakoodi 9789525464641
Tuotekoodi 28090015
Tekijä Lagström, Pösö, Rutanen, Vehkalahti
28,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.