Svensk språk- och stilutveckling från 1865 till 1990 sådan den avspeglas i läsebokstexter och tidningsspråk, JoY. Humanistinen tiedekunta. Julkaisuja


ISBN-10:
952-458-150-7
Kieli:
swe
Sivumäärä:
333 s.
Tekijät:
Söderholm Pirjo
Tuotekoodi 019624
25,92 €