Radiologia Keski-Suomessa - Alueellinen toimintamalli 2000-luvulle ja sen etukäteisarviointi

Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 14.6.2002\n tarkastettavaksi LL Eila Lanton väitöskirja Radiologia Keski-Suomessa - Alueellinen\n toimintamalli 2000-luvulle ja sen etukäteisarviointi . Vastaväittäjänä oli professori Ilkka\n Suramo Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori professori Juha\n Kinnunen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Keski-Suomen röntgenyksiköiden määrää voidaan karsia lähes puoleen nykyisestä.\n Röntgenyksiköiden vähentäminen ei heikennä oleellisesti terveyskeskusten toimintaa, mutta estää\n kustannusten hallitsemattoman nousun, kun vanhenevat röntgenlaitteistot joudutaan pian uusimaan. \n\n Suomessa on Ruotsiin verrattuna noin nelinkertainen määrä röntgenyksiköitä pienempää\n väestömäärää kohti ja pienemmällä maantieteellisellä alueella. Niistä on terveyskeskuksissa lähes\n puolet eli 220 yksikköä. Terveyskeskusten röntgenlaitteistot ovat vanhoja ja niiden uusiminen\n aiheuttaa mittavat investointitarpeet näinä vuosina eri puolilla maata. \n\n Keski-Suomessa terveyskeskusten röntgentoiminta on pirstoutunut 20 melko pieneen, osin\n vajaakäyttöiseen yksikköön. Mikäli toiminta jatkuisi kaikissa yksiköissä ennallaan ja niihin\n hankittaisiin digitaaliset kuvauslaitteistot, nousisivat röntgentoiminnan kustannukset Keski-Suomen\n terveyskeskuksissa noin 40 % nykyisestä. Tämän vuoksi Keski-Suomessa tehtiin arviointitutkimus,\n jonka tavoitteena oli löytää 2000-luvulle uusi, toimiva ja taloudellinen alueellinen\n röntgenpalveluverkosto, joka tukee riittävästi terveyskeskusten toimintaa, mutta karsii tarpeettomat\n yksiköt. \n\n Alueelle suunniteltiin kuusi erilaista toimintamallia, jotka vaihtelivat nykyisestä 20 toimipisteen\n hajautetusta järjestelmästä hyvin keskitettyyn kahden röntgenyksikön malliin. Yli 200\n keskisuomalaista asiantuntijaa ja päättäjää arvioi malleja mm. terveyskeskusten\n toimintamahdollisuuksien, hoidonporrastuksen muutosten, tutkimusten saatavuuden, kustannusten ja\n laadunhallinnan avulla. Laadunhallinta toteutuisi parhaiten keskitetyissä malleissa, mutta hajautetut\n mallit arvioitiin toiminnallisesti paremmiksi. Asiantuntijat ja luottamushenkilöt arvioivat, että\n Keski-Suomen röntgentoimipisteiden verkostoa voidaan harventaa nykyisestä. Tällöin kustannusten\n nousu on hallittavissa ja terveyskeskusten toimintaedellytykset säilyvät riittävinä. Keski-Suomen\n terveyskeskuksiin kannattaisi jättää 11 röntgenyksikköä, jotka varustettaisiin digitaalisilla\n kuvauslaitteilla ja yhteisellä alueellisella arkistolla. Toiminta kannattaisi järjestää yhteisen\n organisaation avulla mm laadunhallinnan ja digitaalisten laitteiden ylläpidon takia, vaikka niukka\n enemmistö arviointiin osallistuneista kannattikin nykyisen kaltaista terveyskeskusten itsenäistä\n röntgentoimintaa. \n\n Keski-Suomen arviointitulos tukee juuri ilmestyneen kansallisen terveyshankkeen suosituksia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. ISBN 951-781-935-8 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-935-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
231 s.
Tekijät:
Lantto Eila (diss)
Tuotekoodi 019621
30,00 €