Weight loss and fat distribution in obese women - Effects on leptin, cardiovascular risk factors and cardiac parasympathetic activity

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 8.6.2002 tarkastettavaksi\n THM, MPH Päivi Rissasen väitöskirja Weight loss and fat distribution in obese women;\n effects on leptin, cardiovascular risk factors and cardiac parasympathetic activity\n (Rasvanjakautumisen ja laihtumisen vaikutukset veren leptiinipitoisuuksiin, sydän- ja\n verisuonisairauksien riskitekijöihin sekä sydämen parasympaattisen hermoston\n aktiivisuuteen lihavilla naisilla). Vastaväittäjänä oli dosentti Pertti Mustajoki Peijaksen\n sairaalasta yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Matti Uusitupa Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Lihavuus on yhä suureneva, maailmanlaajuinen terveysongelma. Suomessakin noin 20 % aikuisista\n on lihavia. Varsinkin vatsanalueelle kertyvä ns. ”omenalihavuus” on viime vuosikymmeninä yleistynyt\n sekä miehillä että naisilla. Siihen liittyy monia sydän- ja verisuonitauteihin sairastumiseen altistavia\n häiriöitä, joista tunnetuimpia ovat kohonnut verenpaine, heikentynyt sokerinsieto ja veren\n rasvapitoisuuksien poikkeavuudet. Myös veren hyytymisjärjestelmän häiriöt ja vaimentunut sydämen\n parasympaattisen hermoston aktiivisuus saattavat olla yhteydessä lihavien tavallista suurempaan\n alttiuteen sairastua sepelvaltimotautiin sekä sydämen rytmihäiriöihin. \n\n Tiedot laihtumisen ja laihtumisen jälkeisen painonkehityksen vaikutuksista sydän- ja verisuonitautien\n riskitekijöihin, verenhyytymisjärjestelmään ja sydämen parasympaattisen hermoston aktiivisuuteen\n ovat olleet ristiriitaisia. Näitä kysymyksiä selvitettiin 6-12 kuukauden pituisissa\n laihdutustutkimuksissa, joihin osallistui noin 200 keski-ikäistä lihavaa naista. \n\n Tutkittavat laihduttivat keskimäärin 9 kg ensimmäisen puolen vuoden hoidon aikana. Seuraavan\n puolen vuoden aikana 65 % heistä laihtui edelleen tai säilytti painonlaskunsa. Jo kohtuullinen (5-10\n %) laihtuminen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pienensi veren kokonais-, LDL-kolesteroli-\n ja insuliinipitoisuuksia sekä verenpainetta merkitsevästi. Laihtuminen pienensi myös\n verenhyytymistaipumusta ja suurensi sydämen parasympaattisen hermoston aktiivisuutta. Nämä\n edulliset muutokset säilyivät seuraavan puolen vuoden ajan, jos laihdutustulos säilyi tai laihtuminen\n jatkui. Jo 3 kg:n lihominen laihtumisen jälkeen suurensi veren insuliinipitoisuuksia ja veren\n hyytymistaipumusta merkitsevästi. Riippumatta painonmuutoksesta kokonais- ja\n LDL-kolesterolipitoisuudet palautuivat lähes ennen laihtumista olleille tasoille. Myös systolinen\n verenpaine alkoi uudelleen suurentua, mutta se oli edelleen merkitsevästi pienempi kuin ennen\n laihtumista ollut verenpaine. \n\n Merkittävästi lihavat naiset hyötyvät kohtuullisesta laihtumisesta, sillä useimmat sydän- ja\n verisuonitautien riskitekijät pienenevät ja sydämen parasympaattisen hermoston aktiivisuus\n suurenee. Pysynyt laihtumistulos korjaa vaaratekijöitä myös pitkällä aikavälillä, mutta pienikin\n painonnousu muuttaa niitä uudelleen terveydelle haitalliseen suuntaan. Tämä korostaa\n painonhallinnan merkitystä laihdutuksen jälkeen. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 278. ISBN 951-781-878-5 \n

ISBN-10:
951-781-878-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
80 s.
Tekijät:
Rissanen Päivi (diss)
Tuotekoodi 019610
20,00 €