Regulatory differences of the hsp70 gene response in mammalian cells

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 3.5.2002 tarkastettavaksi\n LL, FM Kai Kaarnirannan väitöskirja Regulatory differences of the hsp70 gene response in\n mammalian cells (Nisäkässolujen stressigeenin (hsp70) säätelypoikkeavuudet).\n Vastaväittäjänä oli professori Eero Vuorio Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana\n professori Heikki J. Helminen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Elimistömme solut altistuvat säännöllisesti fysikaalisille ja kemiallisille stressitekijöille kuten lämmölle,\n UV-säteilylle, raskasmetalleille, hapenpuutteelle, erilaisille kemikaaleille tai paineelle. Voimakkaan\n stressikuormituksen seurauksena useiden geenien aktiivisuus vähenee, kun taas lämpöshokki- eli\n stressigeenien induktio lisääntyy. Kyseiset geenit koodaavat lämpöshokkiproteiineja (stressiproteiineja),\n joilla on kyky korjata stressin seurauksena vaurioituneita proteiineja ja näin ollen parantaa solun\n elinkykyä. Stressitilanteiden lisäksi lämpöshokkiproteiineilla on tärkeä tehtävä solun\n normaalitoiminnoissa, kuten uusien proteiinien laskostuksessa ja kuljetuksessa. Lisääntynyttä\n stressiproteiinien tuotantoa esiintyy myös kehitysbiologisissa ja tulehduksellisissa prosesseissa sekä\n kasvaimissa. Viime vuosina näiden proteiinien kliininen merkitys useiden sairauksien synnyssä,\n diagnostiikassa ja ennusteessa on alkanut selvitä. Merkittävimmät kliiniset löydökset liittyvät\n iskeemisiin prosesseihin, kuten sydän- ja aivoinfarkteihin, useisiin kasvaimiin ja rappeumasairauksiin.\n Stressiproteiineilla on havaittu olevan kudoksia suojaava vaikutus muun muassa sydämessä, aivoissa ja\n suolistossa hapenpuutteen aikana ja sen seurauksena. Kasvaimissa niiden lisääntyneet määrät\n puolestaan kytkeytyvät usein huonoon ennusteeseen ja hoitovasteeseen. Rappeumasairauksissa\n lämpöshokkiproteiinien tuotanto on usein heikentynyt. \n\n Väitöskirjatyössä selvitettiin jatkuvan ja jaksottaisen hydrostaattisen paineen vaikutusta\n lämpöshokkigeenien, erityisesti hsp70:n ilmentymiseen useissa normaaleissa ja transformoituneissa\n nisäkässoluissa. Havaitsimme, että korkea jatkuva hydrostaattinen paine aiheuttaa stressivasteen\n transkription jälkeisellä säätelytasolla lähetti-RNA:n stabiloitumisen kautta. Aiemmat löydökset\n osoittavat, että stressivastetta säädellään pääasiallisesti transkriptionaalisella tasolla. Stressivaste\n puuttui rustosoluista, jotka normaalisti elävät paineen alaisena. Hsp70-stressivaste oli kuitenkin\n nähtävissä niissä soluissa, jotka eivät normaalisti altistu paineelle. Näiden paineherkkien solujen kykyä\n vastustaa painekuormitusta voitiin parantaa esialtistamalla solut lyhytaikaiselle stressille ennen\n varsinaista painekuormitusta. Jaksottaisen hydrostaattisen paineen ei havaittu aiheuttavan\n stressivastetta. \n\n Tämä tutkimus tuo uutta tietoa lämpöshokkigeenien säätelymekanismeihin. Kyseisten geenien\n säätelymekanismien hyvä tuntemus puolestaan mahdollistaa hoitomuotojen kehittämisen hyödyntäen\n stressiproteiinien antamaa suojavaikutusta soluille. Seuraavien vuosien aikana stressitutkimuksen\n kliiniset sovellukset liittyvät mitä todennäköisimmin iskeemisten prosessien ehkäisyyn,\n syöpärokotteiden testaukseen, rappeumasairauksiin, geeniterapiaan ja kirurgisten hoitojen\n tehostamiseen. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-874-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-874-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Kaarniranta Kai (diss)
Tuotekoodi 019596
20,00 €