Polyphenols of hardwood species

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 23.2.2002 tarkastettavaksi FM Pirjo Mämmelän väitöskirja Polyphenols of hardwood\n species. Monitoring of wood dust exposure. (Lehtipuiden polyfenolit. Puupölyaltistuksen\n arviointi). Vastaväittäjänä oli professori Jussi Kukkonen Joensuun yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Terttu Vartiainen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Väitöskirjatyössä kehitettiin menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida lehtipuupölyaltistumista\n työpaikalta kerätyistä puupölynäytteistä ja työntekijöiltä otetuista nenähuuhdenäytteistä. Tammi- ja\n saarnipölyjen tunnistaminen perustuu kullekin puulajille ominaisten kemiallisten yhdisteiden\n analysointiin. Menetelmällä voidaan myös tutkia eri suojautumistoimenpiteiden tehoa.\n Työterveyshoitajat voivat suorittaa näytteenoton ja näytteet lähetetään laboratorioon\n analysoitavaksi. \n\n Suomessa altistuu työssään puupölylle 50 000 ihmistä. Euroopan unioni luokitteli lehtipuupölyn\n syöpävaaralliseksi 1997, koska sen on havaittu altistavan tietyn tyyppiselle harvinaiselle\n nenäsyövälle. Syövän kehittymisaika on pitkä, noin 20 - 40 vuotta. Lehtipuupöly, kuten tammi- ja\n pyökkipöly, on todettu sairastapausten perusteella syöpävaaralliseksi, mutta havupuupölyn (kuusi-\n ja mäntypöly) ei toistaiseksi ole havaittu altistavan nenäsyövälle. Aikaisemmin ei ole ollut olemassa\n menetelmää, jolla kyettäisiin määrittämään mistä puulajista pöly on peräisin. Ainoastaan ilman\n pölypitoisuutta on voitu määrittää. \n\n Menetelmällä voidaan korvata aikaisemmin käytössä olleita kalliimpia menetelmiä, kun arvioidaan\n henkilön altistumista puupölylle työpaikallaan. Uusi menetelmä kuvaa aikaisempia menetelmiä\n paremmin henkilökohtaista altistumista. Ennen menetelmän laajamittaista käyttöönottoa tarvitaan\n vielä lisätutkimuksia, mutta menetelmä on erittäin lupaava. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-234-5 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-234-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Mämmelä Pirjo (diss)
Tuotekoodi 019574
20,00 €