Hyaluronan, CD44 and catenins in non small cell lung cancer

\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 15.3.2002 tarkastettavaksi\n LL Risto Pirisen väitöskirja Hyaluronan, CD44 and catenins in non-small cell lung cancer\n (Hyaluronaani, CD44 ja kateniinit ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä). Vastaväittäjänä\n oli professori Yrjö Collan Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana ma. professori\n Veli-Matti Kosma Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Keuhkosyöpä aiheuttaa edelleen eniten syöpäkuolemia maailmassa. Suomessa keuhkosyöpä on\n miesten toiseksi yleisin syöpätyyppi ja vuosittain Suomessa todetaan n. 1800 uutta\n keuhkosyöpätapausta. Viime vuosina naisten osuus keuhkosyöpäpotilaista on kasvanut. Tähän on\n vaikuttanut etenkin nuorten naisten lisääntynyt tupakointi. Lähes 90% keuhkosyövistä katsotaan\n olevan tupakan aiheuttamia. Tupakoinnin lisäksi altistuminen erilaisille kemiallisille yhdisteille, kuten\n asbestille ja kvartsille sekä ionisoivalle säteilylle (radon) lisäävät riskiä sairastua keuhkosyöpään.\n Vaikka taudin toteamismenetelmät ja myös hoito ovat kehittyneet viime vuosina, keuhkosyöpä\n kuuluu edelleen syöpiin, joilla on huono ennuste. Keskimäärin alle 15% potilaista on elossa viiden\n vuoden kuluttua taudin toteamisesta. \n\n Keuhkosyöpiä on useita eri histologisia tyyppejä. Tavallisesti keuhkosyövät on jaettu ns.\n pienisoluisiin ja ei-pienisoluisiin syöpiin. Nämä ryhmät eroavat toisistaan paitsi solutyypiltään, myös\n hoidollisesti. Ei-pienisoluisilla syövillä, joita niinikään on useita eri tyyppejä, on suhteessa hieman\n parempi ennuste. Pienisoluinen keuhkosyöpä on aggressiivinen ja lähettää usein etäispesäkkeitä jo\n taudin alkuvaiheessa. \n\n Tutkimuksessa selvitettiin solu-solu- ja solu-väliaineliitokseen osallistuvien molekyylien\n (adheesiomolekyylien) esiintymistä ja ennusteellista merkitystä keuhkosyövässä. Tutkimusaineistona\n oli 261 keuhkosyöpäpotilasta Itä-Suomen alueelta, joilla oli todettu ei-pienisoluinen keuhkosyöpä\n vuosina 1978-1996. Histologisista tyypeistä mukana olivat levyepiteeli-, adeno- ja suurisoluinen\n syöpä (karsinooma). Potilailta otetuista keuhkosyöpäkudosnäytteistä määritettiin\n adheesiomolekyylien (hyaluronaani, CD44s, CD44v3 ja CD44v6 sekä alfa-, beeta- ja\n gamma-kateniini) esiintyvyys. Potilaiden sairauskertomuksista kerättiin takautuvasti tiedot hoidosta\n ja seurannasta. \n\n Eri adheesiomolekyylien esiintymisen havaittiin riippuvan kasvaimen alatyypistä.\n Levyepiteelikarsinoomassa sekä hyaluronaani että CD44 esiintyivät vaihtelevassa määrin, kun taas\n adenokarsinoomissa niitä esiintyi vähän. Kateniineja esiintyi vastaavasti eniten adenokarsinoomissa.\n Kasvaimen histologisella tyypillä ja levinneisyydellä oli suurin vaikutus sekä potilaan\n kokonaisennusteeseen että tautivapaaseen aikaan. Paras ennuste oli levyepiteelikarsinoomilla ja\n huonoin adenokarsinoomilla. Lisäksi hyaluronaanin, CD44s:n ja CD44v3:n väheneminen\n kasvainsoluissa oli yhteydessä taudin uusiutumiseen ja huonoon ennusteeseen. Adenokarsinoomissa\n voimakas hyaluronaanipitoisuus soluväliaineessa (ympäroivässä sidekudoksessa) oli yhteydessä\n taudin uusiutumiseen ja huonoon ennusteeseen. Kateniineilla ei todettu olevan ennusteellista\n merkitystä. Sen sijaan sekä beeta-, että gammakateniinin kertymisen kasvainsolun tumaan havaittiin\n viittaavan kasvaimen suurempaan aggressiivisuuteen ja uusiutumiskykyyn. \n\n Tutkimuksen perusteella kasvaimen levinneisyys ja histologinen tyyppi ovat edelleen parhaita\n tekijöitä, joiden avulla voidaan arvioida potilaan ennustetta. Lisäksi adenokarsinooomissa\n kasvaimen viereisen sidekudoksen hyaluronaanipitoisuuden todettiin olevan itsenäinen ennustetekijä\n kasvaimen levinneisyyden ohella. Suuri hyaluronaanipitoisuus sidekudoksessa oli yhteydessä\n kasvaimen uusiutumiseen ja lyhempään tautivapaaseen aikaan. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-868-8. \n\n\n Kuopion yliopisto

ISBN-10:
951-781-868-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
116 s.
Tekijät:
Pirinen Risto (diss)
Tuotekoodi 019571
25,50 €