Dietary treatment of elevated blood pressure

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 1.2.2002 tarkastettavaksi\n THM Maarit Korhosen väitöskirja Dietary treatment of elevated blood pressure\n (Kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito). Vastaväittäjänä oli professori Sirkka\n Keinänen-Kiukaanniemi Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori\n Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Kohonnut verenpaine on yleisyyteensä ja aiheuttamiensa lisäsairauksien (aivohalvaus,\n sepelvaltimotauti ja muut ateroskleroottiset sydänsairaudet) vuoksi merkittävä\n kansanterveysongelma Suomessa. Kohonneen verenpaineen ensisijainen hoito on lääkkeetön hoito\n eli elämäntapahoito. Elämäntapahoidon tärkeimmät osa-alueet kohonneen verenpaineen hoidossa\n ovat sydänystävällinen ruokavalio, laihduttaminen, alkoholin kohtuukäyttö, tupakoinnin lopettaminen\n ja liikunta. Sydänystävällinen ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja, runsaasti\n kokojyväviljavalmisteita, kohtuullisesti rasvattomia ja vähärasvaisia maito- ja lihavalmisteita,\n kohtuullisesti kasviöljyjä ja kasvirasvalevitteitä, säännöllisesti kalaa ja vähän ruokasuolaa. \n\n Ruokavaliohoito on edullinen ja turvallinen tapa hoitaa kohonnutta verenpainetta ja onnistuessaan\n sillä on parhaimmillaan yhtä suuri teho kuin verenpainelääkkeellä. Suositetulla ruokavaliolla voidaan\n myös ehkäistä verenpaineen nousua sekä ehkäistä ja hoitaa lihavuutta, kohonneita veren\n rasva-arvoja ja aikuistyypin diabetesta. Ruokavaliohoitoa on pidetty vaikeana toteuttaa.\n Tutkittaessa suomalaisia verenpainepotilaita onkin havaittu ettei heidän ruokavalionsa ole\n verenpainepotilaille suositellun ruokavalion mukainen. Verenpainepotilaiden ruokavalio-ohjausta\n tulisikin tehostaa, jotta ruokavaliohoidosta saatava hyöty saataisiin käyttöön. \n\n Suolarajoitustutkimuksessa selvitettiin lyhytaikaisen suolarajoituksen (20 viikkoa) toteutumista ja\n vaikutusta muiden ravintoaineiden saantiin sekä vaikutusta verenpaineeseen yksin tai yhdessä\n ACE-estäjä verenpainelääkkeen kanssa. Yhteensä 39 kuopiolaista ja siilinjärveläistä iältään 28-65\n -vuotiasta henkilöä, joiden verenpaine oli lievästi koholla, sai ravitsemusterapeutilta ohjeet vähentää\n suolankäyttöään 5 grammaan vuorokaudessa. Paino ja ruokavalio tuli muuten säilyttää samanlaisena\n kuin ennen tutkimusta. Suolansaanti väheni keskimäärin 4.5 grammaa ja noin neljäosa tutkittavista\n pääsi suolankäytössään 5 g/vrk tavoitteeseen. Suolan käytön vähentäminen ei aiheuttanut\n merkittäviä muutoksia muitten ravintoaineiden saannissa. Systolinen/diastolinen verenpaine laski\n koko ryhmällä 8 viikon suolarajoituksen aikana keskimäärin 7.1/4.2 mmHg. \n\n Toisessa väitöskirjaan kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin itäsuomalaisissa terveyskeskuksissa\n annetun tehostetun ravitsemusneuvonnan vaikutuksia verenpainepotilaiden ruokavalioon, painoon,\n verenpaineeseen ja veren rasva-arvoihin. Tutkimukseen, joka kesti kunkin tutkittavan kohdalla 2\n vuotta, lähti mukaan 715 iältään 25-74 -vuotiasta henkilöä, joiden verenpaine oli lievästi koholla tai\n joilla oli verenpainelääkitys. Ravitsemusterapeutti ja lääkäri kouluttivat terveyskeskusten\n terveydenhoitajia kohonneen verenpaineen lääkkeettömään hoitoon. Terveydenhoitajat antoivat\n puolelle tutkimushenkilöistä tehostettua ravitsemusneuvontaa ja puolet tutkimushenkilöistä sai\n tavanomaisen neuvonnan (tavanomaisen hoidon ryhmä). Tehostetun ravitsemusneuvonnan\n tavoitteena oli kovan rasvan ja suolan saannin vähentäminen, laihduttaminen ja alkoholin käytön\n kohtuullistaminen. Kokonaisrasvan ja erityisesti kovan rasvan saanti väheni ja ruokavalion rasvan\n laatu parani. Suolansaanti väheni tehostetun hoidon ryhmällä 0.5 g enemmän verrattuna\n tavanomaisen hoidon ryhmään. Tehostetun hoidon ryhmässä paino putosi enemmän kuin\n tavanomaisen hoidon ryhmässä (-1.8 kg vs -0.4 kg). Kun tarkasteltiin erikseen niitä\n tutkimushenkilöitä, joilla ei ollut lääkitystä kohonneeseen verenpaineeseen havaittiin myös että\n tehostetun ravitsemusneuvonnan ryhmässä systolinen/diastolinen verenpaine aleni enemmän kuin\n tavanomaisen hoidon ryhmässä. \n\n Väitöskirjatutkimus osoittaa että motivoituneet verenpainepotilaat pystyvät vähentämään suolan\n käyttöään eikä siitä aiheudu haitallisia vaikutuksia muuhun ruokavalioon. Suolarajoitus alentaa\n verenpainetta. Tehostetulla ravitsemusneuvonnalla saadaan aikaan kohonneen verenpaineen hoidon\n ja ateroskleroottisten sydän- ja verisuonisairauksien kannalta hyödyllisiä muutoksia ruokavaliossa,\n painossa, veren rasva-arvoissa ja verenpaineessa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 264. ISBN 951-781-864-5 \n\n\n Kuopion yliopisto

ISBN-10:
951-781-864-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
91 s.
Tekijät:
Korhonen Maarit (diss)
Tuotekoodi 019570
20,00 €