Obesity, hyperinsulinemia and atherosclerotic cardiovascular diseases

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 12.10.2001\n tarkastettavaksi LL Hanna-Maaria Lakan väitöskirja Obesity, hyperinsulinemia and\n atherosclerotic cardiovascular diseases. Prospective studies in men (Ylipaino ja korkea\n veren insuliinipitoisuus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöinä). Vastaväittäjänä oli\n dosentti Johan Eriksson Kansanterveyslaitoksesta Helsingistä ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Jukka T. Salonen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen merkittävä ja ylipaino jatkuvasti lisääntyvä\n kansanterveysongelma Suomessa. Ylipaino on tärkeä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä, mutta\n keskivartalolihavuuden itsenäinen merkitys on epäselvä. Ylipainoon liittyy usein heikentynyt insuliinin\n vaikutus elimistössä eli insuliiniresistenssi, jota voidaan kuvastaa kohonneen veren\n insuliinipitoisuuden eli hyperinsulinemian avulla. Sekä ylipaino että hyperinsulinemia ovat yhteydessä\n rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin, mukaanlukien aikuistyypin diabetes, verenpainetautiin ja\n veren hyytymisjärjestelmän häiriöihin. Näiden tekijöiden on ehdotettu välittävän ylipainon ja\n hyperinsulinemian aiheuttamaa kohonnutta sydän- ja verisuonitautiriskiä. \n\n Väitöskirjatyössä tutkittiin ylipainon, erityisesti keskivartalolihavuuden, ja hyperinsulinemian\n merkitystä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöinä, sekä ylipainon, painon muutoksen ja rasva- ja\n sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden kehittymisen aikajärjestystä. Tutkimusaineistona oli 2682\n keski-ikäistä itäsuomalaista miestä käsittävä väestöotos. Miehille tehtiin vuosina 1984-89\n perusteelliset tutkimukset, jotka toistettiin neljä vuotta myöhemmin. Ylipainoa mitattiin\n painoindeksillä ja keskivartalolihavuutta vyötärönympärysmitalla ja vyötärö-lantioympärysmittojen\n suhteella. Verisuonitaudin varhaisvaihetta mitattiin kaulavaltimon seinämän ultraäänitutkimuksella.\n Lisäksi kerättiin tiedot tutkimushenkilöiden sairastumisesta sydän- ja verisuonitauteihin 15 vuoden\n seuranta-ajalta sairaalapoisto- ja kuolinsyyrekistereistä. \n\n Ylipaino, keskivartalolihavuus ja painonnousu aikuisiässä ennustivat hyperinsulinemian kehittymistä\n neljän vuoden seurannan aikana. Hyperinsulinemia puolestaan oli yhteydessä lisääntyneeseen\n rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ja kohonneen verenpaineen kehittymisen riskiin.\n Keskivartalolihavuus ennusti kaulavaltimon seinämän verisuonitautimuutosten pahentumista\n seurannan aikana. Keskivartalolihavuuden todettiin olevan merkittävä sydäninfarktin riskitekijä.\n Keskivartalolihavuus oli erityisen haitallista tupakoivilla ja fyysisesti huonokuntoisilla miehillä.\n Hyperinsulinemia ennusti sydän- ja verisuonitautikuolemia, joskin yhteys sydäninfarkteihin ja\n aivohalvauksiin oli heikompi. Todetut yhteydet heikkenivät, kun lihavuus ja muut aineenvaihdunnan\n häiriöt otettiin huomioon. Nämä tutkimustulokset tukevat käsitystä, että ylipainon ja painonnousun\n välttäminen on tärkeää, kun pyritään ehkäisemään sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden\n kehittymistä ja lopulta itse sairastumista. Tutkimus tuo uutta tietoa erityisesti keskivartalolihavuuden\n välttämisen merkityksestä. \n\n Tutkimuksen tulosten perusteella ylipainoon ja erityisesti keskivartalolihavuuteen on kiinnitettävä\n huomiota riittävän varhaisessa painonnousun vaiheessa. Painoindeksin ja vyötärön ympäryksen\n mittausta voidaan suositella käytettäväksi yksinkertaisina tutkimusmenetelminä osana sydän- ja\n verisuonitautien riskitekijöiden kartoitusta. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-848-3 \n\n\n Kuopion yliopisto

ISBN-10:
951-781-848-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
113 s.
Tekijät:
Lakka Hanna-Maaria (diss)
Tuotekoodi 019554
18,15 €