Beeta amyloid precursor protein-induced changes in behavior and ischemic vulnerability - roles of apolipoprotein E and inflammation

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 29.12.2001 tarkastettavaksi FM Milla Koistinahon väitöskirja Beta amyloid precursor\n protein-induced changes in behavior and ischemic vulnerability - roles of apolipoprotein E\n and inflammation (Beeta amyloidin prekursoriproteiinin aiheuttamat muutokset\n käyttäytymisessä ja herkkyydessä iskeemiselle aivovauriolle- apolipoproteiini E:n ja\n tulehdusreaktion roolit). Vastaväittäjänä oli professori Bernd L. Fiebich Freiburgin\n yliopistosta Saksasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Juhani Jänne Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Alzheimerin taudin tunnusmerkkejä ovat lisääntyvät muistiongelmat, amyloidiplakit ja\n neurofibrillaarikimput, joita kertyy potilaiden aivoihin, sekä synapsien ja hermosolujen tuhoutuminen\n tietyillä aivoalueilla. b amyloidin prekursoriproteiinilla (APP), josta aivoihin kertyvä amyloidipeptidi\n pilkkoutuu, on keskeinen rooli Alzheimerin taudin synnyssä, vaikka vielä on epäselvää, mikä/mitkä\n APP:n tai amyloidipeptidin muodot ovat vastuussa taudin kehittymisestä. Edellä kuvattujen\n muutosten lisäksi suurimmalla osalla Alzheimerin tautia sairastavista potilaista on myös\n aivoverenkierron toiminnan häiriöitä. Lisäksi Alzheimer-potilaat ovat herkempiä saamaan\n aivohalvauksen kuin samanikäiset ihmiset, jotka eivät kärsi muisti- tai käyttäytymishäiriöistä.\n Apolipoproteiini E e4-alleelin kantajilla on lisääntynyt riski sairastua Alzheimerin tautiin, ja e4 alleeli\n on myös yhdistetty huonoon ennusteeseen aivoverenkierron sairaudesta, kuten aivohalvauksesta,\n toivuttaessa. \n\n Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että hiirille, jotka ilmentävät ihmisen APP-proteiinia saman\n verran kuin potilaat, joille on kehittymässä Alzheimerin tauti, syntyy aivoihin Alzheimerin taudin\n varhaisvaiheen muutoksia, mutta ei amyloidiplakkeja. Väitöskirjassani osoitetaan, että näille\n Alzheimerin taudin mallina käytettäville APP-hiirille kehittyy jo nuoressa aikuisiässa spesifinen\n oppimis- ja muistihäiriö, joka pahenee hiirten vanhetessa. Tutkimukseni osoittaa, että Alzheimerin\n taudissa muisti- ja oppimishäiriöt eivat aiheudu aivojen amyloidiplakeista vaan muista tekijöistä,\n mahdollisesti liukoisista APP:n pilkkoutumistuotteista. \n\n Väitöskirjassani tutkitaan myös Alzheimer-hiirten alttiutta kärsiä aivojen verenkiertohäiriöistä.\n Alzheimerin taudille tyypillisellä APP-proteiinin ilmentymisellä todetaan olevan tärkeä merkitys\n aivoinfarktin koon määräytymisen kannalta, sillä APP:ta ilmentävät siirtogeeniset hiiret kehittävät\n merkittävästi suuremman aivoinfarktin kuin verrokkihiiret. Tähän vaurioalttiuteen liittyy lisääntynyt\n tulehdusreaktio, ja vaurioherkkyys on estettävissä laajalti käytetyllä särky- ja tulehduslääkkeellä,\n asperiinilla, sekä eräällä uudella tulehdusreaktion välittäjäentsyymin salpaavalla lääkkeellä.\n Väitöskirjassani esitellään myös uusi siirtogeeninen Alzheimerin taudin hiirimalli, joka edellä kuvatun\n geenimuunnoksen lisäksi ilmentää joko ihmisen apolipoproteiini E e3- tai e4-alleelia, mutta ei hiiren\n omaa apolipoproteiini E:tä. Näillä kaksoissiirtogeenisillä hiirillä tehdyssä tutkimuksessa todetaan,\n että ihmisen apolipoproteiini E vähentää Alzheimer-hiirten herkkyyttä kärsiä vakavasta\n aivoverenkierron häiriöstä. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-231-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-231-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
114 s.
Tekijät:
Koistinaho Milla (diss)
Tuotekoodi 019552
18,15 €