Role of plant stanol ester- and sterol ester-enriched margarines in the treatment of hypercholesterolemia

Hallikainen Maarit 29.9.2001 \n\n\n\n Role of plant stanol ester- and sterol ester-enriched\n margarines in the treatment of hypercholesterolemia \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 29.9.2001 tarkastettavaksi\n THM Maarit Hallikaisen väitöskirja Role of plant stanol ester- and sterol ester-enriched\n margarines in the treatment of hypercholesterolemia (Stanoliesteri- ja\n steroliesterimargariinien hyöty kohonneen veren kolesterolipitoisuuden hoidossa).\n Vastaväittäjänä oli emeritusprofessori Tatu Miettinen Helsingin yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Stanoliestereillä ja steroliestereillä rikastetut margariinit pienentävät tehokkaasti veren kokonais- ja\n LDL-kolesterolipitoisuuksia, kun näitä margariineja nautitaan osana vähärasvaista, vähän\n tyydyttynyttä rasvaa ja kolesterolia sisältävää ruokavaliota. Stanoliesterien vaikutus yhdessä veren\n kolesterolipitoisuuksia pienentävän ruokavalion kanssa on lähes yhtä hyvä kuin kolesterolia\n alentavilla lääkkeillä. Stanoliesterit ja steroliesterit eivät vaikuta haitallisesti veren rasvaliukoisten\n vitamiinien pitoisuuksiin. Lisäksi niiden vaikutus veren karotenoidipitoisuuksiin jää vähäiseksi, jos\n kasvisten käyttö on runsasta. Väitöskirjatyö on tiettävästi ensimmäinen stanoliesterien hyötyä\n kohonneen veren kolesterolipitoisuuden pienentämisessä selvittävä väitöskirja maailmassa ja se\n osoittaa vakuuttavasti stanoliesterien tehon. \n\n Kuopion yliopiston Kliinisen ravitsemustieteen laitoksella suoritettuihin tutkimuksiin osallistuneet\n koehenkilöt olivat terveitä miehiä ja naisia, joilla veren kolesterolipitoisuudet olivat suurentuneet.\n Ensimmäisessä osatutkimuksessa koehenkilöt nauttivat aluksi neljän viikon ajan runsasrasvaista\n ruokavaliota. Tämän jälkeen heidät arvottiin kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä käytti\n vähärasvaista puuöljyperäisellä stanoliesterillä rikastettua margariinia, toinen ryhmä nautti\n vähärasvaista kasviöljyperäisellä stanoliesterillä rikastettua margariinia ja kolmas ryhmä\n (kontrolliryhmä) vähärasvaista margariinia, johon ei oltu lisätty stanoliestereitä. Koehenkilöt nauttivat\n näitä margariineja osana vähärasvaista, vähän tyydyttynyttä rasvaa ja kolesterolia sisältävää\n ruokavaliota kahdeksan viikon ajan. Tutkimusjakson aikana vähärasvaisia stanoliesterimargariineja\n käyttäneissä ryhmissä veren kokonaiskolesterolipitoisuus pieneni keskimäärin 16-18 % ja\n LDL-kolesterolipitoisuus keskimäärin 18-24 %. Vaikutus oli lähes samansuuruinen kuin eräillä\n kolesterolia alentavilla lääkkeillä. Lisäksi tulokset osoittivat, että vähärasvaiset\n stanoliesterimargariinit tuovat noin 10 % lisähyödyn pelkkään vähärasvaiseen ruokavalioon\n verrattuna. \n\n Steroliesterien ja niiden tyydyttyneiden muotojen stanoliesterien keskinäistä tehoa vertailtiin yhdessä\n osatutkimuksessa. Kukin koehenkilö käytti osana vähärasvaista ruokavaliota kutakin kolmea\n koemargariinia (steroliesteri-, stanoliesteri- ja kontrollimargariini) arvotussa järjestyksessä neljän\n viikon ajan. Steroliesteri- ja stanoliesterimargariinien käyttö pienensi veren\n kokonaiskolesterolipitoisuutta keskimäärin 7-9 % ja LDL-kolesterolipitoisuutta keskimäärin 10-13\n % kontrollimargariiniin verrattuna. Stanoliesteri- ja steroliesterimargariinin veren\n kolesterolipitoisuutta pienentävä vaikutus ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. \n\n Yhdessä osatutkimuksessa selvitettiin stanoliesterien annos-vastevaikutusta. Tutkimuksessa kaikki\n koehenkilöt nauttivat viittä eri stanoliannosta (0 g, 0,8 g, 1,6 g, 2,4 g ja 3,2 g ) lisättynä margariiniin\n stanoliesterinä. Kutakin annosta nautittiin neljän viikon ajan samassa etukäteen arvotussa\n järjestyksessä. Merkitsevä veren kolesterolipitoisuuden pieneneminen saavutettiin jo 1,6 g:n\n päiväannoksella. Optimaalinen stanoliannos näyttäisi olevan 1,6-2,4 g/pv. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-851-3 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-851-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
90 s.
Tekijät:
Hallikainen Maarit (diss)
Tuotekoodi 019529
25,00 €