Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menojen jakauma ja jakauman muutokset vuosina 1975-1998

Kuntien ja terveydenhuollon erot vuosien 1975 ja 1998 välillä muuttuvat vain hitaasti. Nämä erot eivät ole kasvaneet 1990-luvulla, kuten ehkä olisi voinut odottaa tapahtuvan 1990-luvun alun sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmän muutosten jälkeen. Kuntien asema sosiaali- ja terveydenhuollon menojen jakaumassa näyttää johtuvan "kuntaefektistä"- efektistä, joka voi olla paikallisen päätöksenteon seuraus.

ISBN-10:
951-781-424-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
51 s.
Tekijät:
Valtonen Hannu & Martikainen Janne
Tuotekoodi 019521
25,00 €