Työuupumuksen ehkäisy ja lievittäminen sosiaalialan asiantuntijatehtävissä - kolmen interventiomallin kokeilu ja arviointi

Hankkeen tavoitteena oli kehittää työuupumusta ehkäiseviä ja lievittäviä malleja sosiaalialalle\nja arvioida niiden vaikutusta työyhteisön ilmapiirin kehittämisen, työn sisällöllisen uudelleen organisoinnin ja jaksamista ylläpitävän työsuojelullisen toiminnan osalta. Tutkimus- ja kehittämishanke koostui kolmesta vaiheesta; alkukartoituksesta, kehittämis- ja kokeiluvaiheesta(interventiot) sekä loppuarvioinnista ja johtopäätösten tekemisestä.

ISBN-10:
951-781-424-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
106 s.
Tekijät:
Niemelä Pauli & Kinnunen Juha
Tuotekoodi 019520
11,77 €