Neuroprotective effects of tetracycline derivatives in primary cell culture models of excitotoxicity and inflammation

Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 3.8.2001 tarkastettavaksi\n proviisori Ulla Närhin väitöskirja Implementing the Philosophy of Pharmaceutical Care\n into Community Pharmacy Services - Experiences with Asthma Patients in Finland\n (Farmaseuttisen hoidon soveltaminen apteekkipalveluihin - kokemuksia suomalaisten\n astmapotilaiden kanssa). Vastaväittäjänä oli LKT Harri Vertio Terveyden edistämisen\n keskuksesta Helsingistä ja väitöstilaisuuden valvojana professori Riitta Ahonen Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Apteekkilaisten antama tehostettu neuvonta ja hoitotulosten seuranta vähensi astmapotilaiden\n oireilua merkittävästi. Myös astmapotilaiden tiedot astmasta ja sen lääkityksestä sekä asenteet\n astmaa kohtaan paranivat merkitsevästi. Sen sijaan asenteet astman lääkitykseen jäivät ennalleen.\n Alkutilanteeseen verrattuna puolet tutkimuspotilaista kertoi vuoden seurannan loputtua, että heillä ei\n ollut ongelmia astman hoidossa. Astmapotilaat olivat tyytyväisiä apteekista saamaansa hoidon\n seurantaan ja toivoivat vastaavaa palvelua myös muille potilasryhmille. Apteekeissa tehdyn kyselyn\n perusteella astman hoidon ongelmaryhmiä näyttäisivät olevan yli 65-vuotiaat ja ne potilaat, jotka\n ovat käyttäneet astmalääkkeitä pitempään (yli 5 vuotta). Varsinkin näiden potilasryhmien hoitoon ja\n neuvomiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. \n\n Suomessa astma oli vuonna 2000 toiseksi yleisin sairaus erityiskorvattavia lääkkeitä saavien\n potilaiden lukumäärän mukaan laskettuna. Astman aiheuttamat lääkekustannukset ovat kasvaneet\n vuosi vuodelta. Apteekkilaiset ovat osa sitä hoitoketjua, jonka päämääränä on potilaan\n paraneminen tai oireiden lievittyminen. Hoitoketjun alussa on lääkäri, joka tekee diagnoosin ja\n määrittelee tarpeellisen hoidon potilaalleen. Hoitoketjun lopussa apteekkilaiset toimittavat potilaalle\n lääkityksen ja neuvovat niiden käytössä. Sairausvakuutussäännöistä johtuen pitkäaikaissairaudesta\n kärsivät potilaat käyvät apteekissa kolmen kuukauden välein, mikä helpottaa hoidon onnistumisen\n seuraamista. Apteekeissa tavataan myös niitä potilaita, jotka eivät halua käydä lääkärissä. \n\n Tulokset käyvät ilmi proviisori Ulla Närhin väitöskirjasta "Implementing the philosophy of\n pharmaceutical care into community pharmacy services - experiences with asthma patients in\n Finland". Apteekkilaisten antaman tehostetun neuvonnan ja hoidon seurannan vaikutuksia\n astmapotilaiden hoitotuloksiin seurattiin vuoden verran neljässä suomalaisessa apteekissa. Viimeinen\n kysely tehtiin vuoden kuluttua seurannan päättymisestä. Toisessa tutkimuksessa astmapotilaiden\n pärjäämistä selvitettiin koko maan kattavassa astmabarometri -tutkimuksessa, jossa kahden päivän\n aikana apteekeista astmalääkkeitä hakevilta potilailta kysyttiin, miten he seurasivat sairauttaan. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-152-7 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-226-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
101 s.
Tekijät:
Tikka Tiina (diss)
Tuotekoodi 019519
18,16 €