Activation of polyamine catabolism in transgenic mice

Pietilä Marko 24.2.2001 \n\n\n\n Activation of polyamine catabolism in transgenic mice \n\n\n Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 24.2.2001 tarkastettavaksi FM Marko Pietilän väitöskirja Activation of polyamine\n catabolism in transgenic mice (Polyamiinien hajoituksen aktivointi siirtogeenisissä\n hiirissä). Vastaväittäjänä oli dosentti Erkki Hölttä Helsingin yliopiston\n Haartman-instituutista ja väitöstilaisuuden valvojana professori Juhani Jänne Kuopion\n yliopiston A.I.Virtanen -instituutista. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Luonnolliset polyamiinit putreskiini, spermidiini ja spermiini ovat polykationisia yhdisteitä, joiden on\n todettu olevan tärkeitä solun kasvulle ja erilaistumiselle. Polyamiinien pitoisuudet soluissa ovat\n tarkoin säädeltyjä, joten puuttuminen tähän säätelyyn esimerkiksi spesifisillä polyamiinien\n biosynteesin inhibiittoreilla johtaa solukasvun pysähtymiseen. Toisaalta polyamiinien pitoisuuksien on\n todettu nousevan nopeasti jakaantuvissa syöpäsoluissa. \n\n Tutkimusryhmämme on jo aiemmin tuottanut siirtogeenisiä hiiriä, jotka yliekspressoivat polyamiinien\n biosynteesissä avainasemassa olevaa ornitiinidekarboksylaasia (ODC). Vaikka näiden hiirten\n ODC-aktiivisuus eri kudoksissa oli huomattavasti korkeampi kuin kontrollihiirillä, olivat muutokset\n spermidiinin ja spermiinin pitoisuuksissa vähäisiä. Siirtogeenisten hiirten tuottaminen polyamiinien\n hajoituksesta huolehtivasta N1_spermidiini/spermiiniasetyylitransferaasi (SSAT) geenistä on\n vaihtoehtoinen tie kudosten polyamiinipitoisuuksien muuttamiseksi. \n\n SSAT-siirtogeenisten hiirten eri kudosten SSAT -aktiivisuus on merkittävästi kohonnut (esim.\n maksassa yli kymmenkertaisesti) verrattuna kontrollihiirten aktiivisuuksiin. Myös hiiriryhmien\n kudosten polyamiinipitoisuuksissa on merkittäviä eroja. Tyypillistä siirtogeenisille hiirille ovat\n polyamiinien hajoitustuotteiden N1-asetyloidun spermidiinin ja putreskiinin pitoisuuksien nousu ja\n spermidiinin ja/tai spermiinin pitoisuuksien lasku. Siirtogeenisten hiirten fenotyypin muutoksia ovat\n karvoituksen menetys 3 - 4 viikon ikäisenä sekä ihonalaisen että sisäelimiä ympäröivän\n rasvakudoksen puuttuminen. Lisäksi naaraspuoliset hiiret ovat hedelmättömiä, minkä on todettu\n johtuvan munasarjojen vajaatoiminnasta ja kohdun surkastumisesta. \n\n SSAT-siirtogeeniset hiiret olivat normaalia herkempiä polyamiini analogille N1,\n N11-diethylnorspermiinille (DENSPM), jonka soveltuvuutta syöpälääkkeeksi on tutkittu kliinisissä\n kokeissa Yhdysvalloissa. DENSPM indusoi SSAT:ia korvaamatta kuitenkaan polyamiinien\n biologisia funktioita. Siirtogeenisten hiirten käsittely DENSPM:llä nosti merkittävästi kudosten\n SSAT-aktiivisuutta, mikä näkyi spermidiini- ja spermiinipitoisuuksien vähenemisenä ja\n kompensoivana ODC-aktiivisuuden nousuna. Kontrollihiirillä DENSPM käsittely aiheutti vain\n marginaalisia muutoksia polyamiinipitoisuuksiin. Kiihtynyt polyamiiniaineenvaihdunta tekeekin\n SSAT-siirtogeenisistä hiiristä hyödyllisiä mallieläimiä erilaisten polyamiinianalogien kehittelyyn.\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 121. ISBN 951-781-099-7 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-099-7
Sivumäärä:
57 s.
Tekijät:
Pietilä Marko (diss)
Tuotekoodi 019514
18,16 €