Splanchnic vasoregulation and metabolism - New insights into physiology

Jakob Stephan 18.5.2001 \n\n\n\n Splanchnic vasoregulation and metabolism: new insights\n into physiology \n\n\n Kuopion yliopiston lääkeiteteellisessä tiedekunnassa esitettiin 18.5. tarkastettavaksi LL\n Stephan Jakobin väitöskirja Splanchnic vasoregulation and metabolism: new insights into\n physiology (Suoliston alueen verenkierron säätely ja aineenvaihdunta: Uusi näkökulma\n perusfysiologiaan). Vastaväittäjänä oli professori Michael Georgieff Ulmin yliopistosta\n Saksasta ja väitöstilaisuuden valvojana professori (ma) Heikki Hendolin Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Suolistolla ja maksalla on keskeinen merkitys tehohoitopotilaan ennusteen kannalta. Verenkierron\n huonontuminen on varsin yleinen ilmiö, ja esimerkiksi verenvuodon ja sydämen vajaatoiminnan\n seurauksena suoliston verenkierto vähenee. Suoliston verenkierrollinen anatomia ja verenkierron\n säätely ovat monimutkaisia, ja näin ollen maksan ja suoliston verenkierron tilan arvioiminen on\n hankalaa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli arvioida verenkierron säätelyä sydänkirurgisilla potilailla.\n Näillä potilailla todettiinkin maksan ja suoliston alueen verenkierron olevan marginaalisen, mutta\n riittävän. Suoliston verenkierron riittävyyttä on arvioitu suoliston limakalvon hiilidioksidipitoisuuden\n perusteella, ja ainoa kliinisessä käytössä oleva menetelmä, tonometria, perustuu tähän. Tässä\n tutkimuksessa selviteltiin tonometrian mahdollisia virhelähteitä sekä tulkinnan ongelmia\n sydänkirurgisilla potilailla: tutkimuksen mukaan vanhastaan tunnettu perusfysiologinen ns. Haldanen\n ilmiö selittää suuren osan aiemmista ristiriitaisista tutkimustuloksista. Tutkimuksen mukaan\n sydänkirurgisten potilaiden elintoiminnat säilyivät normaaleina siitä huolimatta, että suoliston ja\n maksan verenkierto pieneni. Lisäksi tässä väitöskirjatyössä selviteltiin lähemmin verenkierron\n säätelyä ja maksan verenkierron kompensaatiomekanismeja kolmessa erillisessä\n koe-eläintutkimuksessa. \n\n Näissä tutkimuksissa todettiin, että veren maitohappopitoisuuden seuranta, jota käytetään\n verenkierron riittävyyden arvioinnissa, ei ole erityisen herkkä menetelmä suoliston verenkierron\n vajauksen tunnistamisessa. Maitohapon aineenvaihdunnan muutokset ovat hyvin erilaisia riippuen\n siitä, millä mekanismilla suoliston verenkierron häiriötila syntyy. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 240. ISBN 951-781-840-8D. \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-840-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Stephan M.Jakob
Tuotekoodi 019510
26,91 €