Herpes simplex virus type 1 thymidine kinase - green fluorescent protein fusion gene as a tool in cancer gene therapy

Loimas Sami 18.5.2001 \n\n\n\n Herpes simplex virus type 1 thymidine kinase - green\n fluorescent protein fusion gene as a tool in cancer gene\n therapy research \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 18.5. tarkastettavaksi LK\n Sami Loimaksen väitöskirja Herpes simplex virus type 1 thymidine kinase - green\n fluorescent protein fusion gene as a tool in cancer gene therapy research (Herpes simplex\n virus tymidiinikinaasi - vihreä fluoresoiva proteiini -yhdistelmägeeni syövän\n geenihoitotutkimuksessa). Vastaväittäjänä oli dosentti Kenneth Lundström,\n F.Hoffman-La Roche, Research Laboratories, Basel, Sveitsi ja väitöstilaisuuden\n valvojana dosentti Jarmo Wahlfors Kuoion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Nykyään syövän hoitomenetelminä käytetään kirurgista kasvaimen poistoa, solusalpaajia sekä\n sädehoitoa. Näillä hoitomuodoilla ei kuitenkaan saada tuhottua kaikkia pahanlaatuisia kasvaimia,\n joten uusien hoitomuotojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Syövän geenihoito on vasta\n kehitteillä oleva hoitomuoto, mutta lupaavia tuloksia on jo saavutettu. \n\n Eniten käytetty menetelmä syövän geenihoitotutkimuksessa on ns. itsemurha-menetelmä, jossa\n kohdesoluihin siirretyn geenin tuottama proteiini muuntaa vaarattoman viruslääkkeen kasvainsoluille\n myrkylliseen muotoon aiheuttaen solujen kuoleman. Huolimatta tällaisella hoidolla saaduista\n lupaavista tuloksista, tämänhetkisen käsityksen mukaan geeninsiirtotehokkuus on eräs hoidon tehoa\n eniten rajoittavista tekijöistä. Geeninsiirtotehokkuutta tutkitaan yleisesti erillisillä ns. merkkigeeneillä,\n joiden avulla saadaan epäsuorasti tietoa myös varsinaiseen hoitoon käytettävän geenin\n käyttäytymisestä kohdesolukossa. \n\n Väitöskirjatyössä yhdistettiin itsemurhageeni (herpes viruksen tymidiinikinaasigeeni = HSV-TK)\n yleisesti geenisiirtokokeissa käytettyyn merkkigeeniin ( vihreä fluoresoiva proteiini = GFP) ja\n tutkittiin tämän yhdistelmägeenin (TK-GFP) käyttökelpoisuutta syövän geenihoitoon tähtäävässä\n tutkimuksessa ja ennen kaikkea erilaisten geenikuljettimien soveltuvuutta eri syöpätyyppien\n geenihoitoon. TK-GFP yhdistelmägeenin etuna aikaisempiin menetelmiin verrattuna on geenin\n sisältävien solujen helppo havaitseminen soluviljelmissä sekä kudosnäytteissä. Samalla saadaan\n tietoa mahdollisesta geeninsiirtotehokkuuden, geenin ilmentymistason sekä hoitotuloksen välisestä\n riippuvuudesta. Fuusiogeenin siirtäminen viljeltyihin syöpäsoluihin suoritettiin adeno-, lenti sekä\n alfaviruskuljettimien avulla. \n\n Tutkimuksessa osoitettiin että valmistettu TK-GFP yhdistelmägeeni oli täysin toiminnallinen tehden\n kohdesolut vihreiksi fluoresoivassa valossa ja aiheuttaen viruslääkkeen (gansikloviiri) läsnäollessa\n kohdesolujen kuoleman. Adenoviruskuljettimilla saatiin soluviljelmissä aikaan sekä tehokas\n geeninsiirto tutkittuihin ihmisen munuais-, eturauhas- ja aivokasvainsoluihin että riittävän\n pitkäaikainen geenin ilmentyminen solujen tuhoamiseksi viruslääkkeellä. Lentiviruskuljettimet\n osoittautuivat yllättävän tehokkaiksi mikä puoltaa tämän tyyppisten kuljettimien lisätutkimuksia\n syövän geenihoidossa. Työssä osoitettiin, että alfaviruskuljettimet aiheuttavat kohdesoluissa erittäin\n voimakkaan, mutta lyhytaikaisen geenin ilmenemisen, mikä saattaa rajoittaa näiden kuljettimien\n käyttöä syövän geenihoidossa. Tutkittujen solulinjojen avulla selvitettiin myös että\n geeninsiirtotehokkuuden lisäksi solulinjasta riippuvainen gansikloviirin myrkyllisen lopputuotteen\n siirtyminen kohdesolusta ympäröiviin soluihin (viereisvaikutus) vaikuttaa merkitsevästi hoidolliseen\n lopputulokseen. \n\n Tutkimus osoitti TK-GFP fuusiogeenin käyttökelpoisuuden syövän geenihoitoon tähtäävässä\n tutkimuksessa. Lisäksi tutkimustulokset korostavat viruskuljettimen valinnan sekä viereisvaikutuksen\n testaamisen tärkeyttä hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi kullakin syöpätyypillä. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-841-6 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-841-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Loimas Sami (diss)
Tuotekoodi 019509
18,16 €