Osteoporosis in men

Huuskonen Jouni 16.6.2001 \n\n\n\n Osteoporosis in Men \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 16.6.2001 tarkastettavaksi\n LK Jouni Huuskosen väitöskirja Osteoporosis in Men (Miesten osteoporoosi).\n Vastaväittäjänä oli professori Harri Suominen Jyväskylän yliopistosta ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Esko Alhava Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Osteoporoosi eli luukato mielletään naisten sairaudeksi, mutta sitä esiintyy myös miehillä. Miesten\n luukato on lääkäreidenkin keskuudessa aliarvioitu ongelma. Luun määrän väheneminen ikääntyessä\n on normaalia, mutta osteoporoosissa luuta menetetään tavallista nopeammin. Liikkumattomuus,\n muiden syiden ohella, lisää osteoporoosin riskiä. Luun määrä ja laatu yhdessä sanelevat luun\n mekaanisen lujuuden. Lonkkamurtuma on vakavin osteoporoottinen murtuma. \n\n Tässä tutkimuksessa selvitettiin neljä vuotta kestävän kuntoliikunnan vaikutusta luun määrään 140:llä\n keski-ikäisellä miehellä. Liikunta oli sellaista, että suurin osa keski-ikäisistä miehistä kykenee siihen\n helposti (94% miehistä pysyi mukana). Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos keräsi kattavat\n tiedot miesten elintavoista ja ruokailutottumuksista. Luun tiheyttä mitattiin röntgensäteilymenetelmällä\n (DEXA) Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Lonkkamurtumien esiintyvyyttä miehillä\n selvitettiin viiden vuoden ajalta KYS:n leikkauspäiväkirjoista. \n\n Neljän vuoden interventiotutkimuksemme on tutkimusasetelmana ainutlaatuinen eikä vastaavaa ole\n toistaiseksi tehty. Säännöllinen kuntoliikunta paransi selvästi miesten peruskuntoa. Iän mukainen luun\n väheneminen oli havaittavissa neljän vuoden aikana. Liikunnalla ei kuitenkaan ollut vaikutusta luun\n määrän vähenemiseen. Emme pystyneet mittaamaan luun laatua, johon kuntoliikunnalla\n todennäköisesti on vaikutusta. \n\n Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä, että ravinnosta saatava kalsium on tärkeää luustolle. Kalsiumia\n saa muun muassa maitotuotteista. Näyttää myös siltä, että kohtuullinen alkoholin käyttö ei ole\n haitallista luustolle. Lihasvoima vaikuttaa myönteisesti luun määrään ja henkilön pituuden\n väheneminen ennustaa luun häviämistä. Veren sukupuolihormonipitoisuuksilla ei ollut selvää\n vaikutusta luun määrään. \n\n Miehillä lonkkamurtuma on vakava sairaus, sillä se lisäsi kuolleisuuden kolminkertaiseksi verrattuna\n muihin vastaavanikäisiin miehiin. Lonkkamurtuman vuoksi leikatuista miehistä oli vuoden kuluttua\n elossa kaksi kolmannesta. \n\n Luun murtumille altistavan osteoporoosin kehittymistä on kuitenkin mahdollista estää.\n Osteoporoosin riskitekijät miehillä ovat suurelta osin samoja kuin naisilla. Miesten osteoporoosia ei\n vain saisi unohtaa. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-843-2 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto

ISBN-10:
951-781-843-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
119 s.
Tekijät:
Huuskonen Jouni (diss)
Tuotekoodi 019508
18,16 €