Studies on the relationship between alexithymia and depression

Tämä viidestä osajulkaisusta koostuva väitöskirjatyö pohjautuu Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa toteutettuun depressiohoidon seuranta- ja tulostutkimukseen.

ISBN-10:
951-781-845-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
96 s.
Tekijät:
Honkalampi Kirsi (diss)
Tuotekoodi 019505
18,16 €