Prognosis of differential thyroid carcinoma

Böhm Jan 15.6.2001 \n\n\n\n Prognosis of Differentiated Thyroid Carcinoma; Relation\n to Clinical Factors and Cell Adhesion \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 15.6.2001 tarkastettavaksi\n LL Jan Böhmin väitöskirja Prognosis of Differentiated Thyroid Carcinoma; Relation to\n Clinical Factors and Cell Adhesion (Erilaistuneen kilpirauhaskarsinooman ennuste; suhde\n kliinisiin ennustetekijöihin ja soluadheesioon). Vastaväittäjänä oli dosentti Kaarle\n Franssila Helsingin yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana ma professori Veli-Matti\n Kosma Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Kilpirauhassyövän osuus on n. 1% kaikista syöpätapauksista maailmassa. Suomessa todetaan n.\n 250-300 tapausta vuosittain. Kilpirauhassyöpien määrä on kaksinkertaistunut parissa\n vuosikymmenessä. Erilaistunut kilpirauhassyöpä tarkoittaa papillaarista ja follikulaarista tyyppiä.\n Kyseiset syövät ovat naisilla 3-4 kertaa yleisempiä kuin miehillä. Erilaistuneen kilpirauhassyövän\n ennuste on yleensä hyvä, valtaosa potilaista paranee kilpirauhasen poiston ja radiojodihoidon\n jälkeen. Kuitenkin joillekin potilaille ilmaantuu seurannan aikana syövän uusiutumia ja osa potilaista\n kuolee erilaistuneeseen kilpirauhassyöpään. Haasteena on tunnistaa nämä huonon ennusteen potilaat\n mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta heihin voitaisiin kohdistaa tehostettu hoito ja seuranta. \n\n Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erilaistuneen kilpirauhassyövän hoitoon ja seurantaan\n liittyvien kliinisten tekijöiden lisäksi soluja toisiinsa yhdistävien molekyylien (soluadheesiomolekyylit)\n merkitystä ennustekijöinä. Tutkimuksessa oli mukana Itä-Suomen alueelta 254 potilasta joilla oli\n vuosien 1976-1995 aikana diagnosoitu erilaistunut kilpirauhassyöpä. Potilaiden\n sairauskertomustiedot kerättiin tutkittavan syövän hoidon ja seurannan osalta. Lisäksi kerättiin\n kudosnäytteet liittyen kilpirauhassyövän poistoleikkaukseen ja mahdolliseen syövän uusiutumaan.\n Soluadheesiomolekyylejä (CD44s, CD44v3, CD44v6, alfa, beeta- ja gamma-kateniinit ja\n hyaluronaani) tutkittiin kudosleikkeistä tehtävin erikoisvärjäyksin. \n\n Erilaistuneen kilpirauhassyövän uusiutumiseen liittyviä tekijöitä olivat yli 60 vuoden ikä, kasvaimen\n suuri koko, etäpesäkkeiden esiintyminen diagnoosihetkellä ja radiojodin kertyminen kaulan\n ulkopuolelle radiojodihoidon jälkeen. Vuoden kuluttua hoidosta koholla oleva, verestä mitattava\n kilpirauhassolujen merkkiaine (tyreoglobuliini) ja kilpirauhasta stimuloiva hormoni (TSH) liittyivät\n syövän uusiutumiseen. TSH:a lukuunottamatta kaikki edellä mainitut tekijät liittyivät myös\n erilaistuneen kilpirauhassyöpäpotilaiden kuolleisuuteen. Vähentynyt adheesiomolekyylien (CD44s,\n alfa-kateniini) esiintyminen syöpäkudoksessa liittyi follikulaariseen syövän tyyppiin, kasvaimen\n suureen kokoon, etäpesäkkeiden esiintymiseen ja huonoon ennusteeseen. Soluväliaineen\n (hyaluronaani) voimakas esiintyminen syöpäkudoksen sisäisessä ja läheisessä sidekudoksessa liittyi\n etäpesäkkeiden esiintymiseen ja oli yhteydessä kilpirauhassyöpäpotilaiden kuolleisuuteen. \n\n Koholla oleva veren kilpirauhasen merkkiainepitoisuus (tyreoglobuliini) vuoden kuluttua hoidosta\n ennusti itsenäisesti erilaistuneen kilpirauhassyövän uusiutumista. Muita itsenäisiä syövän uusiutumista\n ennustavia tekijöitä olivat solukalvon vähentynyt alfa-kateniinin ja CD44s esiintyminen. \n\n Koholla oleva kilpirauhasen merkkiainepitoisuus (tyreoglobuliini) oli tutkimustulosten mukaan\n itsenäinen ennustetekijä sekä syövän uusiutumiselle että kilpirauhassyöpäpotilaiden kuolleisuudelle.\n Syövän uusiutumien ehkäisemiseksi, erilaistuneen kilpirauhassyövän hoidossa on tärkeää pitää\n aivolisäkkeen kilpirauhasta stimuloivan hormonin eritys mahdollisimman alhaisena. Vähentynyt\n alfa-kateniinin ja CD44s esiintyminen kilpirauhaskudoksessa ennustaa syövän uusiutumista.\n Voimakas soluväliaineen (hyaluronaani) esiintyminen syöpäkudoksen sisäisessä ja läheisessä\n sidekudoksessa liittyi huonoon ennusteeseen. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 244. ISBN 951-781-844-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto

ISBN-10:
951-781-844-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
103 s.
Tekijät:
Böhm Jan (diss)
Tuotekoodi 019504
18,16 €