Cloning, expression and therapeutical effects of rabbit extracellular superoxide dismutase(diss)

Laukkanen Mikko 19.5.2001\n\n\n\n Cloning, Expression, and Therapeutical Effects of Rabbit\n Extracellular Superoxide Dismutase \n\n\n Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin 19.5.\n tarkastettavaksi FM Mikko Laukkasen väitöskirja Cloning, Expression, and\n Therapeutical Effects of Rabbit Extracellular Superoxide Dismutase (Kanin eritettävän\n superoksididismutaasin kloonaus, ilmentäminen ja terapeuttiset vaikutukset).\n Vastaväittäjänä oli dosentti Georg Alfthan Kansanterveyslaitoksesta Helsinginstä ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Seppo Ylä-Herttuala Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Geeniterapeuttisen tutkimuksen yhtenä painopistealueena on uusien geenien etsintä.\n Väitöskirjatyössä kloonattiin eritettävä superoksididismutaasi, EC-SOD, ja selvitettiin sen\n ominaisuuksia sekä soveltuvuutta geeniterapiaan. EC-SOD on antioksidatiivinen entsyymi, joka\n suojaa kudoksia hapen reaktiivisten muotojen haittavaikutuksilta. \n\n Tutkimuksen mukaan EC-SOD geeniterapia esti mm. pallolaajennuksen jälkeistä suonen uudelleen\n ahtautumista eli restenoosia tehostamalla pallolaajennuksessa rikkoutuvan suonen sisäpinnan\n endoteelisolujen kasvua sekä estämällä makrofagien kulkeutumista suonenseinämään tutkitussa\n kanimallissa. Huomattavaa tutkimuksessa oli se, että EC-SOD:n terapeuttinen vaikutus oli\n tutkituissa kaneissa systeemistä ulottuen isolle alueelle aortassa. EC-SOD adenovirus geeninsiirto\n suoritettiin suonensisäisellä katetrilla, joka aiheutti EC-SOD:n määrän nousun plasmassa. Plasmassa\n oleva EC-SOD geenituote pystyy aiempien tutkimustulosten mukaan sitoutumaan verisuonen\n seinämään suojaamaan sitä vaurioittavilta molekyyleiltä. \n\n Geeniterapiatutkimuksella on etsitty uusia hoitomahdollisuuksia suonen uudelleen ahtautumisen eli\n restenoosin hoidossa sekä samalla pyritty löytämään syitä restenoosin syntyyn. Pallolaajennushoitoa\n käytetään vaikean sepelvaltimotaudin aiheuttamien valtimonahtautumien hoidossa. Huolimatta\n lukuisista tutkimuksista restenoosiin ei ole kehitetty tehokasta lääkehoitoa. Ongelma on huomattava,\n sillä noin 20 % hoitotapauksista valtimonseinämä alkaa paksuuntua uudelleen pallolaajennuksen\n jälkeen ja vaatii joko uuden pallolaajennuksen tai ohitusleikkauksen. \n\n Väitöstyössä paneuduttiin myös EC-SOD:n geenin ja sen cDNA:n rakenteeseen sekä ilmenemiseen\n ja toimintaan soluviljelyolosuhteissa. Näiden tulosten pohjalta EC-SOD:n muita terapeuttisia\n vaikutuksia selvitettiin hiiri ja kanimalleissa. Geenin ilmenemisen todettiin olevan voimakkaasti\n säädelty joko siten että EC-SOD proteiinia tuotettiin pieniä määriä tai siten että proteiini tuotettiin\n osittain pilkotussa muodossa jolloin se jakautuu elimistössä mahdollisimman laajalle alueelle. Näin\n solut estävät paikallisen EC-SOD pitoisuuden nousemisen liian suurelle tasolle. \n\n Tulosten perusteella EC-SOD on mahdollinen geeniterapeuttinen molekyyli, jolla voitaisiin estää\n hapen radikaalimuotojen aiheuttamia kudosvaurioita. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 124. ISBN 951-781-222-1 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-222-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s.
Tekijät:
Laukkanen Mikko O.
Tuotekoodi 019483
18,16 €