Bisphosphonate prodrugs-synthesis and in vitro evaluation of novel clodronic and etidronic acid derivatives(diss)

Niemi Riku 28.10.2000 \n\n\n\n Bisphosphonate prodrugs - synthesis and in vitro\n evaluation of novel clodronic and etidronic acid\n derivatives \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 28.10. tarkastettavaksi FaL\n Riku Niemen väitöskirja Bisphosphonate prodrugs - synthesis and in vitro evaluation of\n novel clodronic and etidronic acid derivatives (Bisfosfonaattien aihiolääkkeet - Klodroni-\n ja etidronihappojohdosten syntetisointi ja ominaisuuksien tutkiminen in vitro).\n Vastaväittäjänä oli dosentti Jussi Kivikoski Teknologian kehittämiskeskuksesta ja\n väitöstilaisuuden valvojana dosentti Tomi Järvinen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Väitöskirjatyössä kehitettiin uusia bisfosfonaattien aihiolääkkeitä, joiden avulla parannettiin\n bisfosfonaattien farmaseuttisia ominaisuuksia edullisemmiksi ruoansulatuskanavasta imeytymisen\n kannalta. Bisfosfonaatit, joita käytetään mm. osteoporoosin hoidossa, imeytyvät huonosti suun\n kautta otettaessa (alle 5% annoksesta imeytyy), mikä vaikeuttaa lääkeaineannoksen optimointia, ja\n siten vaikeuttaa parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamista. Kehitystyötä bisfosfonaattien\n imeytymisen parantamiseksi on tehty toistaiseksi varsin vähän. \n\n Aihiolääkkeet ovat lääkeaineen ei-aktiivisia kemiallisia johdoksia, joista lääkeaine vapautuu\n elimistössä kemiallisen tai entsymaattisen reaktion kautta. Aihiolääketeknologialla voidaan parantaa\n lääkeaineiden fysikokemiallisia ominaisuuksia muuttamatta kuitenkaan lääkeaineen farmakologisia\n vaikutuksia vaikutuskohdassaan. Aihiolääkkeitä kehitetään ratkaisemaan lääkeaineiden\n farmaseuttisia ja biofarmaseuttisia ongelmia, jotka rajoittavat lääkeaineiden kliinistä\n käyttökelpoisuutta. Aihiolääketeknologian sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja sen\n käyttökelpoisuudesta ovat osoituksena useat viime vuosina markkinoille tulleet aihiolääkkeet. \n\n Väitöskirjatyössä muutettiin kahden bisfosfonaatin, klodronaatin ja etidronaatin, fysikokemiallisia\n ominaisuuksia ruoansulatuskanavasta imeytymisen kannalta paremmiksi. Aihiolääketeknologian\n keinoin kehitettiin erittäin huonosti rasvaliukoisista bisfosfonaateista rasvaliukoisempia\n aihiolääkkeitä, jotka vapauttivat aktiivisen bisfosfonaatin entsymaattisen reaktion seurauksena.\n Kehitetyt rasvaliukoiset aihiolääkkeet imeytyvät ruoansulatuskanavasta todennäköisesti eri\n mekanismilla kuin bisfosfonaatit ja siten aihiolääkkeiden uskotaan parantavan merkittävästi\n bisfosfonaattien imeytymistä. \n\n Bisfosfonaatit ovat lääkeaineita, jotka ovat tehokkaita erilaisien luuhun liittyvien sairauksien, kuten\n osteoporoosin, Pagetin taudin sekä kasvainten aiheuttaman hyperkalsemian hoidossa. Niitä\n käytetään myös monien syöpäsairauksien tukihoidossa vähentämään kipua ja uusien luumuutosten\n ilmaantumista. Bisfosfonaateista on Suomessa tällä hetkellä myynnissä alendronaattia, etidronaattia,\n ibandronaattia, klodronaattia, pamidronaattia ja tiludronaattia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-148-9 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-148-9
Kieli:
eng
Sivumäärä:
81 s.
Tekijät:
Niemi Riku
Tuotekoodi 019482
18,16 €