Intramolecular hydrogen bonding in histamine H3-receptor activation-synthesis, NMR studies and SAR of a series of H3-receptor ligands(diss)

Kovalainen Jari 21.10.2000 \n\n\n\n Intramolecular Hydrogen Bonding in Histamine\n H3-Receptor Activation: Synthesis, NMR Studies and\n SAR of a Series of H3-Receptor Ligands \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 21.10.2000 tarkastettavaksi\n FM Jari Kovalaisen väitöskirja Intramolecular Hydrogen Bonding in Histamine\n H3-Receptor Activation: Synthesis, NMR Studies and SAR of a Series of H3-Receptor\n Ligands (Hermosolujen välittäjäaineita säätelevän histamiini H3-reseptorin\n aktivoitumismekanismista). Vastaväittäjänä oli professori Holger Stark Berliinin\n yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Jukka Gynther Kuopion yliopistosta.\n\n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Keskus- ja ääreishermostossa esiintyvä histamiini H3-reseptori aktivoituu molekyylinsisäisen\n vetysidoksen aikaansaaman reseptoriproteiinin aktiivisen muodon stabiloitumisen ansiosta. Tähän\n uuteen hypoteesiin päätyy FM Jari Kovalainen väitöskirjassaan. \n\n Lääkeainekemian alaan kuuluvassa väitöskirjatyössä syntetisoitiin uusia H3-reseptorin kautta\n vaikuttavia yhdisteitä joiden biologinen aktiivisuus määritettiin erilaisilla kudosmalleilla.\n Aktiivisimmista yhdisteistä tutkittiin molekyylinsisäisen vetysidoksen muodostumista 1H-NMR:n ja\n röntgenkristallografian avulla. Yhdistämällä tämä laskennallisen kemian (ab initio) avulla saatuun\n tietoon, aktivoitumistapahtuman aikaisten reaktiovälivaiheiden käyttäytymisestä sekä kaasu- että\n vesiympäristössä, voitiin osoittaa hyvä korrelaatio aktivoitumismekanismi-hypoteesin ja yhdisteiden\n biologisen aktiivisuuden välillä. \n\n Histamiini H3-reseptori säätelee useiden eri välittäjäaineiden pitoisuuksia hermosolujen välisessä\n tilassa ja on näin ollen tärkeä lääkekehityksen kohde. Histamiini H3-reseptorin kautta toimivia\n lääkeaineita ei kuitenkaan ole vielä markkinoilla, vaikka niille on määritetty useita mahdollisia\n käyttöalueita kuten esim. astma, migreeni, Alzheimerin tauti ja epilepsia. \n\n Väitöskirjatyön tuloksella voi olla suuri merkitys lääkekehityksen kannalta, koska nykyisin pyritään\n kehittämään ns. "täsmälääkkeitä", mikä vaatii tarkkaa lääkeaineen vaikutusmekanismin tuntemista.\n "Täsmälääkkeillä" vaikutus kohdistuu ainoastaan kohdereseptoriin minimoiden siten mm. lääkkeistä\n joskus aiheutuvia sivuvaikutuksia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 49. ISBN 951-781-147-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-147-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Kovalainen Jari T.
Tuotekoodi 019480
18,16 €