Pharmacokinetics of the new calcium sensitizer levosimendan with special reference to pharmacodynamics and potential drug interactions(diss)

Antila Saila 21.4.2001 \n\n\n\n Pharmacokinetics of the New Calcium Sensitizer\n Levosimendan With Special Reference to\n Pharmacodynamics and Potential Drug Interactions \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 21.4. tarkastettavaksi\n proviisori Saila Antilan väitöskirja Pharmacokinetics of the New Calcium Sensitizer\n Levosimendan With Special Reference to Pharmacodynamics and Potential Drug\n Interactions (Uuden kalsium herkistäjän levosimendaanin farmakokinetiikka, kinetiikan\n suhde farmakodynamiikkaan ja mahdolliset lääkeaineinteraktiot). Vastaväittäjänä oli\n LKT, dosentti Risto Huupponen Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana\n professori Arto Urtti Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Farmakokinetiikka on oppiaine, joka tutkii lääkeaineen imeytymistä, jakaantumista kudoksiin,\n metaboloitumista eli muuttumista erilaisiksi aineenvaihduntatuotteiksi ja poistumista elimistöstä.\n Levosimendaani puolestaan on uusi sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitettu lääkeaine. Sen\n vaikutusmekanismi perustuu sydämen troponiini-nimisen proteiinin herkistymiseen kalsiumille. Tämä\n herkistystyminen lisää sydämen supistusvoimaa. Lisäksi levosimendaani vähentää sydämen\n jälkikuormaa verisuonia laajentamalla. Väitöskirjan tavoitteena on ollut selvittää levosimendaanin\n farmakokineettisiä ominaisuuksia sekä mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. \n\n Tutkimustulokset osoittivat, että muuttumaton levosimendaani poistuu nopeasti verenkierrosta.\n Levosimendaani metaboloituu eli muuttuu eri aineenvaihduntatuotteiksi ennen poistumistaan\n elimistöstä. Osa levosimedaanin aineenvaihduntatuotteista syntyy suolen loppupäässä. Koirilla\n saadut tutkimustulokset viittasivat siihen, että entsyymi nimeltä NAT2 (N-asetyylitransferaasi 2)\n vastaa farmakologisesti aktiivin aineenvaihduntatuotteen muodostuksesta. \n\n Levosimendaanin farmakokinetiikka oli samankaltaista terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä ja\n sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Terveillä vapaaehtoisilla saatuja tutkimustuloksia\n voidaan näin ollen hyödyntää suunniteltaessa potilastutkimuksia. Levosimendaanin hyötyosuus suun\n kautta annosteltavan lääkkeen jälkeen on n. 85 %. Korkea hyötyosuus mahdollistaa lääkkeen\n kehittämisen myöhemmin myös suun kautta annosteluun sopivaksi. Levosimendaanilla ei havaittu\n merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden samanaikaisesti nautittujen lääkkeiden kanssa. \n\n Tutkimukset ovat tukeneet suonensisäisesti annosteltavan levosimendaanin kliinistä kehitystyötä.\n Väitöskirjatyön tutkimuksista on saatu yksityiskohtaista tietoa lääkeaineen imeytymisestä,\n jakaantumisesta kudoksiin, metaboloitumisesta ja erittymisestä. Lisäksi on pystytty arvioimaan\n lääkeaineen plasmapitoisuuksien ja vaikutusten suhdetta toisiinsa. Tutkimuksista saatuja tuloksia on\n pystytty hyödyntämään suunniteltaessa laajoja potilastutkimuksia ja tehokkaan ja turvallisen\n annoksen valinnassa. Tutkimukset ovat myös tukeneet lääkkeen rekisteröintiprosessia. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 51. ISBN 951-781-149-7 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-149-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
89 s.
Tekijät:
Antila Saila
Tuotekoodi 019479
18,16 €