Physical properties affecting solid state stability and tableting of theophylline, tolbutamide and hydroxypropyl - B-cyclodextrin(diss)

Suihko Eero 7.4.2001 \n\n\n\n Physical properties affecting solid state stability and\n tableting of theophylline, tolbutamide and\n hydroxypropyl-b-cyclodextrin \n\n\n Kuopion yliopiston tiedekunnassa esitettiin 7.4.2001 tarkastettavaksi proviisori Eero\n Suihkon väitöskirja Physical properties affecting solid state stability and tableting of\n theophylline, tolbutamide and hydroxypropyl-b-cyclodextrin (Lääke- ja apuaineiden\n rakenneominaisuuksien merkitys tablettien valmistuksessa). Vastaväittäjänä oli Dr.\n Robert T. Forbes, School of Pharmacy, University of Bradford ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Jarkko Ketolainen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Väitöskirjatyössä tutkittiin eräiden tableteissa käytettävien lääkeaineiden rakenneominaisuuksien\n vaikutusta niiden stabiiliuteen ja tabletointiominaisuuksiin. Tutkitut lääkeaineet olivat astmalääke\n teofylliini sekä diabeteslääke tolbutamidi. Lisäksi tutkittiin syklodekstriinien soveltuvuutta\n tabletointiapuaineiksi, tavoitteena parantaa huonoliukoisten lääkeaineiden terapeuttista tehoa. \n\n Eri tekniikoilla kiteytettyjen aineiden rakenne-, säilyvyys ja tabletointiominaisuuksia tutkittiin sekä\n kokeellisin menetelmin että käyttäen apuna laskennallista kemiaa. \n\n Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteiden lääke- ja apuaineiden rakenneominaisuudet molekyyli- ja\n kidetasolta aina hiukkas- ja jauhetasolle asti vaikuttivat tutkittujen aineiden säilyvyyteen ja\n tabletointiominaisuuksiin. Kunkin tutkitun aineen stabiilein kiderakenne soveltui parhaiten\n tabletointiin, vaikkakin myös hiukkas- ja jauheominaisuudet vaikuttivat erittäin paljon\n tabletoitavuuteen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin syklodekstriinien soveltuvan hyvin tableteissa\n käytettäväksi, vaikkakin kompleksoituminen lääkeaineiden kanssa heikensi hieman niiden\n tabletointiominaisuuksia. \n\n Saavutettuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää uusien tablettien farmaseuttisessa\n tuotekehityksessä, ja siten valmistaa turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet. ISBN 951-781-150-0 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-150-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Suihko Eero
Tuotekoodi 019478
18,16 €