Gene expression in atherosclerotic lesions and therapeutic strategies using gene transfer(diss)

Hiltunen Mikko O. 18.11.2000 \n\n\n\n Gene expression in atherosclerotic lesions and therapeutic\n strategies using gene transfer \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 18.11.2000\n tarkastettavaksi LK Mikko O. Hiltusen väitöskirja Gene expression in atherosclerotic\n lesions and therapeutic strategies using gene transfer (Geenien ilmeneminen\n valtimonkovettumataudissa ja geeninsiirron terapeuttiset mahdollisuudet).\n Vastaväittäjänä oli professori Heikki Ruskoaho Oulun yliopistosta ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Seppo Ylä-Herttuala Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Geeninsiirto on osoittautunut lupaavaksi uudeksi hoitomuodoksi pallolaajennuksen jälkeisen\n verisuonen uudelleenahtautumisen estämiseen ja valtimonkovettumatautiin liittyviin sairauksiin.\n Perustiedon lisääminen valtimonkovettumataudin etenemisestä sekä geenihoidon mekanismeista on\n kuitenkin välttämätöntä uusien entistä tehokkaampien hoitomuotojen kehittämiseksi. \n\n Väitöskirjatyössä käytettiin uutta DNA Array -menetelmää tutkittaessa geenien ilmenemistä\n terveissä ja valtimonkovettumataudin vaurioittamissa verisuonissa. Tutkittaessa yhtäaikaisesti yli\n 18000:a geeniä ilmenemismuutoksia löytyi 157:ssä geenissä. Osa näistä geeneistä oli tuntemattomia\n ja näiden geenien toiminnan selvittämisellä voi olla huomattava merkitys valtimonkovettumataudin\n kehityksen ymmärtämiselle. \n\n Geeninsiirto voidaan tehdä verisuoneen joko sen ulko- tai sisäpuolelta. Väitöskirjatyössä tutkittiin\n verisuonen sisäkerroksen toimintaa parantavan geeninsiirron mahdollisuutta verisuonen ahtautumisen\n estämiseksi. Verisuonen sisäpuolelta tehty VEGF-C (endoteelikasvutekijä) geeninsiirto vähensi\n uudelleenahtautumista koe-eläimillä. Uutena geeninsiirtomenetelmänä tutkittiin baculoviruksen\n käyttömahdollisuuksia hoitogeenin siirtämisessä verisuonen seinämään. Baculovirus osoittautui\n ominaisuuksiltaan aiemmin käytetyn adenoviruksen veroiseksi. Baculoviruksen tuottaminen on\n kuitenkin adenoviruksia huomattavasti helpompaa ja baculovirukset saattavatkin tarjota jatkossa\n hyvän vaihtoehdon geenihoitoihin. Geenihoidon sivuvaikutuksina voidaan pitää viruksien aiheuttamaa\n tulehduksellista prosessia ja myös viruksen kulkeutumista elimistössä muualle kuin kohdealueelle.\n Väitöskirjatyössä tutkittiin adenoviruksen kulkeutumista elimistössä verisuonen seinämään tehdyn\n geeninsiirron jälkeen. Osoittautui, että osa geeninsiirtoon käytetystä adenoviruksesta kulkeutuu pois\n geeninsiirtokohdasta ja aiheuttaa siirtogeenin ilmenemisen mm. maksan soluissa. \n\n Valtimonkovettumatautiin liittyvien perusmekanismien tunnistaminen on tie uusien tehokkaampien\n hoitomuotojen kehittämiseen. Lisäksi on ilmeistä, että geeninsiirtoon käytettävien virusten\n ominaisuuksien kehittäminen parantaa geenihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta.\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-802-5 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi

ISBN-10:
951-781-802-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
79 s.
Tekijät:
Hiltunen Mikko O.
Tuotekoodi 019475
18,16 €