Gastrointestinal perfusion in acute pancreatitis(diss)

Juvonen Petri 1.12.2000 \n\n\n\n Gastrointestinal perfusion in acute pancreatitis \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 1.12.2000 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Petri Juvosen kirurgian alaan kuuluva väitöskirja Gastrointestinal\n perfusion in acute pancreatitis (Mahasuolikanavan perfuusio äkillisen haimatulehduksen\n yhteydessä). Vastaväittäjänä oli dosentti Juha Grönroos Turun yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Esko Alhava Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Äkilliseen haimatulehdukseen sairastuneiden potilaiden toipumisennuste on parantunut viimeisten 20\n vuoden aikana tehostuneen varhaisvaiheen hoidon seurauksena. Kuitenkin n. 20%:lle sairastuneista\n kehittyy, yhä tuntemattomasta syystä, vaikea, henkeä uhkaava haimatulehdus eri\n elinsysteemitoimintahäiriöineen. Aikaisempien tutkimusten mukaan on tunnettua, että äkillinen\n haimatulehdus aiheuttaa elimistöön huomattavan nestevajauksen. Väitöskirjatyössä oli tarkoitus\n tutkia, aiheuttaako nestevajaus mahasuolikanavan alueella verenkierron ja kudoshapetuksen (~\n perfuusio) heikentymistä äkillisen haimatulehduksen varhaisvaiheessa. Lisäksi oli tarkoitus selvittää\n mahdollisen alentuneen perfuusion vaikutusta sairauden kulkuun. \n\n Kontrolloidussa kokeellisessa haimatulehdusmallissa arvioitiin suolistoalueen perfuusiota mittaamalla\n suolen limakalvon sisäistä sekä portti- että maksalaskimoveren hiilidioksipitoisuutta, paikallista\n hapen tarjontaa ja kulutusta sekä veren virtaamaa suolistoalueelle. Tutkimuksessa havaittiin, että\n suolistoalueen hiilidioksidiosapaine suhteessa valtimoveren hiilidioksidi-osapaineeseen samoin kuin\n suolen limakalvon sisäinen happamuus oli lisääntynyt. Veren virtaama sekä hapen tarjonta vähenivät\n haimatulehduksen seurauksena. Tämä perfuusion heikentyminen estyi koe-eläinten laskimonsisäisellä\n nesteytyksellä. Edelleen haluttiin selvittää vapaiden happiradikaalien synnyttämien\n lipidiperoksidaatiotuotteiden veripitoisuuden käyttökelpoisuutta suolen alentuneen perfuusion\n osoittamiseen. Kokeellisessa tutkimuksessa ylempi suolilievevaltimo ahtautettiin ja sen jälkeen\n vapautettiin. Lipidiperoksidaatiotuotteiden pitoisuus ei lisääntynyt paikallisessa eikä koko elimistön\n verenkierrossa suolen alennetun perfuusion ja sitä seuranneen reperfuusion seurauksena. Näin ollen\n tätä menetelmää ei katsottu voitavan käyttää heikentyneen suolen perfuusion osoittamiseen. \n\n Kliinisessä potilastutkimuksessa tutkittiin 30:n äkilliseen haimatulehdukseen sairastuneen potilaan\n mahalaukun limakalvon sisäinen happamuus sairaalaantuloa seuranneiden 48 tunnin aikana.\n Mahalaukun limakalvon sisäinen happamuus lisääntyi sairauden ensivaiheiden aikana, mutta lievään\n ja vaikeaan haimatulehdukseen sairastuneiden potilaiden välillä ei havaittu eroa. Edelleen tutkittiin\n suolen limakalvon läpäisevyyttä 23:lla haimatulehdukseen sairastuneella sekä 20:lla terveellä\n kontrollihenkilöllä. Suolen limakalvon läpäisevyys lisääntyi haimatulehduksen seurauksena ja\n erityisesti se lisääntyi vaikeaan haimatulehdukseen sairastuneilla potilailla. \n\n Väitöskirjatutkimuksen mukaan äkillinen haimatulehdus johtaa heikentyneeseen mahasuolikanavan\n perfuusioon, mikä voidaan todeta mahalaukun limakalvon sisäistä happamuutta mittaamalla. Tällä\n happamuusmittauksella ei kuitenkaan tämän tutkimuksen valossa voida luotettavasti ennakoida\n vaikean haimatulehduksen kehittymistä. Joka tapauksessa tutkimuksen mukaan äkillisen\n haimatulehduksen seurauksena suoliston limakalvon suojamekanismi häiriintyy ja tämä saattaa olla\n yksi osatekijä vaikean haimatulehduksen kehittymiselle. \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 225. ISBN 951-781-805-X \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n\n tiedotus@uku.fi \n

ISBN-10:
951-781-805-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Juvonen Petri
Tuotekoodi 019474
18,16 €