Antioxidative capacity and oxidation susceptibility of atherogenic plasma lipoproteins - assesment and role of vitamin E (diss)

Porkkala-Sarataho Elina 9.12.2000 \n\n\n\n Antioxidative capacity and oxidation susceptibility of\n atherogenic plasma lipoproteins: assessment and role of\n vitamin E \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 9.12. tarkastettavaksi FM\n Elina Porkkala-Saratahon väitöskirja Antioxidative capacity and oxidation susceptibility\n of atherogenic plasma lipoproteins: assessment and role of vitamin E (Antioksidatiivinen\n kapasiteetti ja aterogeenisten lipoproteiinien hapettumisalttius: määrittäminen ja\n E-vitamiinin merkitys). Vastaväittäjänä oli dosentti Markku Ahotupa Turun yliopistosta ja\n väitöstilaisuuden valvojana professori Jukka T. Salonen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n E-vitamiini on yleisnimitys neljälle luonnossa esiintyvälle tokoferolille ja neljälle tokotrienolille.\n Ihmiselimistö ei kykene itse valmistamaan tätä elintärkeää, rasvaliukoista vitamiinia, vaan se on\n saatava ravinnon mukana. Hyviä E-vitamiinin lähteitä ovat mm. kasviöljyt, täysjyväviljat ja pähkinät.\n Yhä useampi nauttii E-vitamiinia myös tablettien muodossa; joko monivitamiinivalmisteen osana tai\n erillisinä E-vitamiini valmisteina, vaikka varsinainen E-vitamiinin puutos on suomalaisilla erittäin\n harvinainen. E-vitamiini ja lähinnä sen eri muodoista nimenomaan a-tokoferoli on tehokas\n antioksidantti, jonka on laboratorio-olosuhteissa todettu estävän veren rasvojen hapettumista.\n Tutkimusten mukaan veren rasvojen (lipoproteiinien) hapettuminen on yhteydessä ateroskleroosiin\n eli verisuonten (valtimon) kalkkeutumiseen ja ahtautumiseen. \n\n Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli kehittää edelleen kliiniskemiallisia mittausmenetelmiä\n kokonaisantioksidatiivisen kapasiteetin ja veren rasvojen hapettumisalttiuden määrittämistä varten,\n tutkia suun kautta nautitun E-vitamiinin imeytymistä elimistöön ja selvittää E-vitamiinin ja\n C-vitamiinin mahdollisia yhteisvaikutuksia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin ravinnosta saatavan\n E-vitamiinin, vitamiinilisän käyttöajan, tupakoinnin ja sukupuolen yhteyttä rasvojen hapettumiseen. \n\n Tutkimuksen mukaan 200 mg annos E-vitamiinia (RRR-a-tokoferyyli asetaatti) suun kautta\n nautittuna päivittäin kahdesta kuukaudesta kolmeen vuoteen suojasi veren rasvoja hapettumiselta.\n E-vitamiinin nauttiminen yhdessä C-vitamiinin kanssa vähensi erityisesti seerumin lipoproteiinien\n hapettumisalttiutta. Vähentynyt veren rasvojen hapettumisalttius todettiin myös sellaisilla henkilöillä,\n jotka eivät käyttäneet vitamiinilisiä, mutta joilla oli korkea plasman E-vitamiinipitoisuus ravinnosta\n johtuen. Tässä tutkimuksessa miehillä veren rasvojen hapettumisalttius oli suurempi kuin naisilla.\n Plasman E-vitamiini pitoisuus (a-tokoferoli) nousi käyttöajan mukaan siten, että kahden kuukauden\n vitamiinilisän nauttiminen nosti pitoisuutta noin 2-kertaiseksi ja kolmen vuoden käyttö noin\n 2,5-kertaiseksi alkuperäiseen pitoisuuteen verrattuna. Tupakoitsijoilla plasman E-vitamiinitasot\n nousivat vähemmän ja lisäksi heillä erittyi virtsaan E-vitamiinin aineenvaihduntatuotetta (a-CEHC)\n vähemmän kuin tupakoimattomilla, mikä viittaisi siihen, että tupakoitsijoilla on mahdollisesti suurempi\n E-vitamiinin tarve kuin tupakoimattomilla. \n\n Tutkimuksessa kehitetyt veren rasvojen hapettumisalttiutta ja kokonaisantioksidatiivista kapasiteettia\n kuvaavat kliiniskemialliset mittausmenetelmät toimivat luotettavasti ja soveltuivat hyvin suurienkin\n näytemäärien analysointiin. \n\n Tämän väitöskirjatyön perusteella voidaan todeta, että kohtuullisella E-vitamiinilisällä on veren\n rasvojen hapettumisalttiutta ehkäisevä vaikutus ja antioksidatiivista kapasiteettia lisäävä ominaisuus.\n Samansuuntaisia tuloksia saavutettiin myös henkilöillä, joiden plasman E-vitamiinitasot olivat korkeat\n ilman vitamiinilisän nauttimista. Tupakoitsijoiden E-vitamiinin tarve on todennäköisesti suurempi kuin\n tupakoimattomien. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 229. ISBN 951-781-809-2 \n

ISBN-10:
951-781-809-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
105 s.
Tekijät:
Porkkala-Sarataho Elina
Tuotekoodi 019469
18,16 €