Kriisipotilaat ja heidän selviytymisensä

\n\n Läksy Marja-Liisa 1.12.2000 \n\n\n\n Kriisipotilaat ja heidän selviytymisensä \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 1.12.2000 tarkastettavaksi\n THM Marja-Liisa Läksyn väitöskirja Kriisipotilaat ja heidän selviytymisensä.\n Vastaväittäjänä oli dosntti Timo Tuori Stakesista ja väitöstilaisuuden valvojana professori\n Heimo Viinamäki Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n\n Mielenterveystoimiston työntekijät tunnistivat kriisipotilaat muiden ensimmäistä kertaa hoitoon\n hakeutuneiden potilaiden joukosta heti ensimmäisen vastaanoton yhteydessä. Tällä perusteella\n kriisipotilaille pystyttiin valitsemaan tarkoituksenmukaisin hoito. \n\n Kriisipotilaat selviytyivät muita potilaita huomattavasti paremmin. Hoidoksi riitti\n mielenterveystoimistossa toteutettu lyhyt hoitojakso. Kriisipotilaat säilyttivät työ- ja toimintakykynsä\n myös kriisin aikana eivätkä tarvinneet psykiatrista sairaalahoitoa. Myös psyykenlääkkeiden tarve oli\n vähäistä. \n\n Kriisipotilaiden tunnistaminen tuottaa kuitenkin myös vaikeuksia, koska kriiseillä tarkoitetaan kovin\n monenlaisia asioita ihmissuhdevaikeuksista suuronnettomuuksiin. Juuri kriisipotilaat pitäisi\n mahdollisimman nopeasti osata tunnistaa ja ohjata tarkoituksenmukaiseen hoitoon, koska kriiseihin\n liittyy kohonnut itsemurhariski ja ne voivat hoitamattomina johtaa pitkäaikaiseen, jopa pysyvään\n työ- ja toimintakyvyn menetykseen. \n\n Omaisten, ystävien ja työtovereiden tuki auttaa kriisissä olevaa ihmistä. Usein tämä riittääkin.\n Varsinaisten kriisipotilaiden hoito kannattaa kuitenkin toteuttaa mielenterveystoimistossa tai muussa\n psykiatrisessa organisaatiossa, koska kriisipotilaiden hoito edellyttää ammatillista erityisosaamista. \n\n Näihin tuloksiin päädyttiin Oulun mielenterveystoimissa tehdyssä tutkimuksessa, jossa seurattiin\n 365:n vv. 1995-1996 ensimmäistä kertaa hoitoon hakeutuneen potilaan selviytymistä vähintään\n neljän vuoden ajan.\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 228. ISBN 951-781-808-4 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusosasto \n

ISBN-10:
951-781-808-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
165 s.
Tekijät:
Läksy Marja-Liisa (diss)
Tuotekoodi 019466
18,16 €