Autonomia ja paternalismi apteekin lääkeinformaatiossa

\n\n \n\n Itkonen Juhani 27.1.2000 \n\n\n\n Autonomia ja paternalismi apteekin lääkeinformaatiossa \n\n\n Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa esitettiin 27.1.2000 tarkastettavaksi\n FaL Juhani Itkosen väitöskirja Autonomia ja paternalismi apteekin lääkeinformaatiossa.\n Vastaväittäjänä oli dosentti Martti Lindqvist Tampereen yliopistosta ja väitöstilaisuuden\n valvojana professori Hannes Enlund Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Väitöstyössä on tutkittu filosofisen kirjallisuuden perusteella, mitä yksilön autonomia tarkoittaa ja\n mitä näkökohtia siihen liittyy apteekista annettavan lääkeinformaation suhteen.\n\n Yksilön itse määräävyys on ihmiselle hyvin tärkeä periaate. Ns. potilaslain perusteella\n potilaalla/asiakkaalla on oikeus itseään koskevaan tietoon, siis myös oikeus tietoihin, jotka liittyvät\n hänen henkilökohtaiseen lääkitykseensä. Tämä oikeus asettaa apteekkihenkilöstölle puolestaan\n velvollisuuden antaa tietoa. Myös lääkelainsäädäntö velvoittaa apteekkihenkilöstön varmistumaan\n siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lisäksi\n apteekkihenkilöstö on eettisissä ohjeistoissaan lupautunut kunnioittamaan asiakkaidensa itse\n määräävyyttä oikeutena sekä huolehtimaan siitä, että asiakkaat saavat riittävät tiedot lääkkeistään.\n Jos asiakkaalta puuttuu tietoa, ei hän kykene toimimaan kaikilta osin autonomisesti ja järkevästi.\n Tieto on itse määräävyyden yksi edellytys. Jos apteekkihenkilöstö pidättää asiakkailta lääkkeitä\n koskevia tietoja, on toiminta yksilön autonomian vastaista.\n\n Apteekit ovat olleet lääkeinformaatiossaan perin pidättyväisiä. Etenkin lääkkeiden sivuvaikutuksista\n ja vaikutustavoista apteekkihenkilöstö on kertonut vähän. Asiakkaat puolestaan kaipaavat juuri\n näitä tietoja. Apteekkihenkilöstö perustelee pidättyvyyttään tietojen antamisessa mm. potilaiden\n hoitomyöntyvyyden edistämisellä, ts. potilaan edulla. Tämä on filosofisesti määriteltynä paternalismia\n - ja tuttua koko terveydenhuollossa. Näissä tapauksissa apteekin lääkeinformaatiokäytäntö on\n ristiriidassa yksilön itsemääräämisoikeuden, potilaan juridisen oikeuden sekä eettisen koodin\n kanssa. Apteekkihenkilöstön tehtävä lääkeinformaation antajana on näiden filosofisten teorioiden\n valossa erittäin vastuullinen ja vaativa. Apteekkien ammattilaiset ovat kylläkin tiedostaneet\n lääkeinformaation tärkeän merkityksen, mutta uskomusten ja asenteiden muuttuminen on ollut\n hidasta. Apteekkihenkilöstön tulee entistä syvällisemmin tiedostaa oma tehtävänsä\n lääkeinformaatiossa ja kehittää sitä nykyajan vaatimuksia vastaavalle tasolle.\n\n\n\n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 42. \n ISBN 951-781-140-3 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n

ISBN-10:
951-781-140-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
147 s.
Tekijät:
Itkonen Juhani
Tuotekoodi 019399
18,16 €