Virulence-associated characteristics of escherichia coli in urinary tract infections of adults

\n\n \n\n Kärkkäinen Ulla 31.5.2000 \n\n\n\n Virulence-associated Characteristics of Escherichia Coli\n in Urinary Tract Infections of Adults \n\n\n Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 31.5.2000 tarkastettavaksi\n LL, erikoislääkäri Ulla Kärkkäisen väitöskirja Virulence-associated Characteristics of\n Escherichia Coli in Urinary Tract Infections of Adults (E. colin virulenssiin liittyvät\n ominaisuudet aikuisten virtsatieinfektioissa). Vastaväittäjänä oli dosentti Pentti Huovinen\n Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana professori Rauno Mäntyjärvi Kuopion\n yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Virtsatieinfektiot (VTI) ovat hengitystieinfektioiden jälkeen toiseksi yleisimpiä lääkärin hoitoon\n johtavia infektioita. Suomessa hoidetaan avohoidossa noin 250 000 ja sairaalassa noin 20 000\n VTI:ta vuodessa. Imeväisiän jälkeen VTI on erityisesti naisilla esiintyvä tauti, alle 1-vuotiailla se on\n yhtä yleinen pojilla ja tytöillä. Jopa 20 % naisista sairastaa ainakin yhden VTI:n elämänsä aikana.\n Vaihdevuosien jälkeen VTI-riski lisääntyy huomattavasti. Sen lisäksi, että VTI:n oireet ovat\n kiusallisia potilaille, aiheuttavat ne työstä poissaoloja sekä myös muita kuluja yhteiskunnalle. Vuonna\n 1991 oli Suomessa lähes 50.000 potilaalla ilmaislääkeoikeus kroonisen virtsatieinfektion vuoksi. \n\n Yleisin VTI:n aiheuttaja on Escherichia coli (E. coli) niminen gram-negatiivinen suolistobakteeri.\n Tässä tutkimuksessa selvitettiin E. colin taudinaiheuttamiskykyyn vaikuttavia tekijöitä perinteisesti\n mikrobiologiassa käytetyillä testeillä sekä uusilla nyt kehitetyillä molekyylibiologisilla sovellutuksilla.\n Tutkimuksessa varmistui aiempi käsitys siitä, että potilailla, joilla vastustuskyky on syystä tai toisesta\n alentunut voi alhaisen taudinaiheuttamiskyvyn omaava bakteeri aiheuttaa VTI:n kun taas terveillä\n potilaille VTI:ta aiheuttavat E. coli kannat omaavat selvästi voimakkaamman\n taudinaiheuttamiskyvyn. \n\n Tärkeimmäksi tekijäksi E. colin taudinaiheuttamiskyvyn kannalta on osoittautunut ns. P-fimbria,\n joka toimii bakteerin tarttumaelimenä sen infektoidessa virtsateitä. P-fimbrioita on löydetty tähän\n mennessä kolmea eri tyyppiä (luokat I-III). Tässä tutkimuksessa, kuten myös aiemmissa\n ruotsalaisissa ja yhdysvaltalaisissa aineistossa, havaittiin, että kaikkein vaikeimmissa\n VTI-tautimuodoissa eli munuaistasoisissa infektioissa ja infektioissa, joissa bakteerit ovat siirtyneet\n myös verenkiertoon, luokan II P-fimbrialliset E. coli kannat ovat vallitsevia. \n\n Tyypillistä VTI:lle on niiden taipumus uusiutua. Tässä tutkimuksessa 42% naisista, joilla oli\n munuaistasoinen VTI sai 1 vuoden seurannassa jonkin tasoisen uusintainfektion. Näistä infektioista\n vain 25%: ssa infektion aiheutti genotyypityksen perusteella sama kanta kuin alkuperäisen infektion.\n Toisin sanoen useimmiten kyseessä oli uuden bakteerikannan aiheuttama infektio. Tärkeimmäksi\n VTI uusiutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui potilaan aikaisemmin sairastamat VTI:t.\n Mitkään muut infektioille altistavat tekijät, kuten muut sairaudet tai ikä, eivät vaikuttaneet VTI:n\n uusintataipumukseen. Myöskään bakteerikannan taudinaiheuttamiskykyyn liittyvät tekijät eivät\n vaikuttaneet uusiutumistaipumukseen. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 211. ISBN 951-781-791-6 \n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n

ISBN-10:
951-781-791-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Kärkkäinen Ulla-Maija
Tuotekoodi 019397
18,16 €