Magnetic resonance imaging of acute cerebral ischaemia Novel haemodynamic and parenchymal indicators of reversible and irreversible ischaemia

Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin\n 15.4.2000 tarkastettavaksi FM Olli Gröhnin väitöskirja Magnetic Resonance Imaging of\n Acute Cerebral Ischaemia: Novel Haemodynamic and Parenchymal Indicators of\n Reversible and Irreversible Ischaemia (Äkillisen aivoinfarktin magneettikuvantaminen:\n uusia kudostuhon palautuvuuden ilmaisimia). Vastaväittäjänä oli professori Roger\n Ordidge, University College, London, UK ja väitöstilaisuuden valvojana professori Risto\n Kauppinen, Kuopion yliopiston A.I.Virtanen -instituutti. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Aivojen verisuonen tukkeutuminen aiheuttaa välittömän aivojen hapen puutteen eli aivoiskemian. Se\n on kolmanneksi yleisin kuolinsyy länsimaissa, ja siitä koituu eniten hoitopäiväkustannuksia\n terveydenhuollollemme. Solutuhoon johtavat mekanismit käynnistyvät lähes välittömästä iskemian\n alettua, joten onnistunut hoito edellyttää nopeaa diagnoosia. Viime vuosien aikana käyttöön otettu\n liuotushoito on edelleen korostanut kuvantamismenetelmien merkitystä aivoinfarktin hoidossa.\n\n Magneettikuvaus on tehokas ja potilaalle vaaraton tutkimusmenetelmä, jota yhä enemmän\n sovelletaan aivoiskemian tutkimukseen ja diagnostiikkaan. Nykyisin kliinisessä käytössä olevilla\n menetelmillä voidaan havaita muutoksia lähes välittömästi verenkierron loppumisen jälkeen\n energiatilan romahdettua aivokudoksessa. Lisäksi voidaan havaita iskeemisen kudoksen ympärillä\n aivoalueita, joilla verenvirtaus on osittain estynyt ja siten arvioida vaurioalueen mahdollista\n leviämistä. Kuitenkaan nämä lyhyessä ajassa kliiniseen käyttöön tulleet magneettikuvausmenetelmät\n eivät yksiselitteisesti pysty erottamaan palautuvaa vaihetta jo palautumattomasti vaurioituneesta\n kudoksesta. \n\n Tässä tutkimuksessa olemme soveltaneet kahta uutta magneettikuvausmenetelmää kokeellisiin\n aivohalvausmalleihin ja tutkineet mahdollisuutta karakterisoida palautuvaa ja palautumatonta\n aivoiskemiaa entistä tarkemmin. Tarkoilla spin-kaiku -relaksaatiomittauksilla olemme voineet\n havaita hapetusasteen alentumisen kudoksessa, jonka verenkierto on hidastunut. Hapetusasteen\n alentuminen kudoksessa osoittaa, että kudos on yhä aineenvaihdunnallisesti aktiivinen huolimatta\n verenkiertohäiriöstä ja siten mahdollisesti palautettavissa normaaliksi esim. liuotushoidolla.\n Täydellisessä aivoiskemiassa vastaava relaksaatiomuutos havaittiin vain hyvin akuutissa vaiheessa,\n jonka tiedetään olevan palautuva verenkiertohäiriön lyhyen keston vuoksi. Tulokset voitiin selittää\n myös teoreettisesti hyödyntäen tutkimusryhmämme aikaisemmin julkaisemaa matemaattista mallia,\n joka yhdistää mitatun relaksaatiomuutoksen fysiologisiin muutoksiin. Tutkimuksen toisessa osassa\n sovelsimme ns. spin-lukko -menetelmää, jonka antaman relaksaatioajan uskotaan olevan herkkä\n solun valkuaisaineissa tapahtuville muutoksille. Havaitsimme tämän relaksaatioajan olevan kohonnut\n vain muutamia kymmeniä minuutteja verenkiertohäiriön alun jälkeen. Jos verenkierto palautettiin\n normaaliksi lyhyen iskemia-ajan jälkeen, spin-lukko -menetelmällä mitattu relaksaatio ennusti\n paremmin myöhemmin kehittyvää aivosoluvauriota kuin nykyisin kliinisessä käytössä olevat\n magneettikuvausmenetelmät. \n\n Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät paransivat palautuvan\n palautumattoman aivoiskemian tunnistamista käytetyissä kokeellisissa malleissa. Menetelmien\n käyttöönotto kliinisessä ympäristössä vaatii kuitenkin lisätutkimuksia ja osin myös kliinisten\n magneettikuvauslaitteiden teknistä kehitystä. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C Luonnontieteet ja ympäristötieteet. ISBN 951-781-088-1 \n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö

ISBN-10:
951-781-088-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
74 s.
Tekijät:
Gröhn Olli (diss), Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa esitettiin
Tuotekoodi 019390
18,16 €