Vuorovaikutuksen sosiologia

Erving Goffman (1922-1982) on yksi toisen maailmansodan jälkeisen sosiologian tunnetuimpia ja tunnustetuimpia hahmoja. Hänen 1950-luvulta 1980-luvun alkuun jatkunut uransa sekä sen aikana tuotetut teokset toimivat niin sanotun mikrososiologisen vallankumouksen yhtenä alkuunpanijana. Goffmanin oma keskeinen kiinnostuksen kohde oli yksilöiden välinen vuorovaikutus ja sen eri osa-alueiden tutkiminen. Goffmanin tuotanto oli eräs keskeisistä mikrososiologisen kumouksen avauksista 1950-1960-luvuilla. Tämä mikrososiologinen käänne on jälleen ajankohtainen yhteiskuntatieteissä, esimerkiksi keskusteluanalyysissa ja muissa vuorovaikutustutkimuksen menetelmissä. Koska Goffmanin vuorovaikutuksen sosiologiaa voi pitää näiden tutkimustapojen intellektuaalisena kotina ja niitä hyödyttävänä perinteenä hänen tuotantonsa tarjoaa klassisia välineitä suomalaisten vuorovaikutustutkijoiden ja -opiskelijoiden käyttöön. Teos koostuu seitsemästä artikkelista, jotka valaisevat monipuolisesti Goffmanin tuotannon eri puolia. Englanniksi tai muilla kielillä ei vastaavaa kokoelmaa ole julkaistu. Suomennettavat artikkelit ovat valinneet professori Anssi Peräkylä ja tutkija Eeva Luhtakallio. He kirjoittavat teokseen myös johdannon. Kirjaan tulevat tekstit on mainittu ohessa.


ISBN-10:
951768312X
Kieli:
suomi
Kustantaja:
VASTAPAINO
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
sid.
Sivumäärä:
356
Tekijät:
Erving Goffman
Viivakoodi 9789517683128
Tuotekoodi 28080173
Tekijä Goffman
38,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.