Clinical, autoimmune and genetic characteristics of children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes

Väitöskirjan tiivistelmä:\n Osana maanlaajuista "Lapsuusiän Diabetes Suomessa" (DiMe) -tutkimusta selvitettiin yhteensä 801\n alle 15-vuotiaana diabetekseen sairastuneen lapsen ja nuoren kliinistä taudinkuvaa kahden\n sairastumista seuraavan vuoden aikana. Erityisesti etsittiin yhteyksiä diabeteksen riskiä kuvaavien\n HLA-perintötekijöiden sekä tautiprosessia kuvaavien autovasta-aineiden ja kliinisen taudinkuvan\n välillä. \n\n Noin viidesosalla lapsista ja nuorista taudin toteaminen ja hoidon aloitus tapahtuivat vasta kun\n vakavaa aineenvaihdunnan epätasapainoa kuvaava happomyrkytystila eli ketoasidoosi oli kehittynyt.\n Erityisen yleinen ketoasidoosi oli alle 2-vuotiaina diabetekseen sairastuneilla lapsilla.\n Sairastumisvaiheen ketoasidoosi liittyi jatkossa oman insuliinituotannon nopeaan katoamiseen ja\n myös huonoon hoitotasapainoon. Diabeteksen varhainen toteaminen lapsilla ja nuorilla on\n tavoiteltava päämäärä, jolla voitaisiin vähentää sairauden aiheuttamia terveysriskejä. \n\n Saarekesolu- ja insuliiniautovasta-aineita esiintyi useammin ja suuremmassa määrin varhaisella\n lapsuusiällä diabetekseen sairastuneilla lapsilla kuin murrosikäisillä nuorilla. Vastaavasti oma\n insuliinituotanto heikentyi nuoremmilla lapsilla vanhempia nopeammin. Erityisesti alle 2-vuotiaina\n sairastuneilla lapsilla myöhemmälle iälle tyypillistä insuliinituotannon toipumisvaihetta todettiin\n harvoin. Tautiprosessi näyttääkin olevan sitä nopeampi ja aggressiivisempi, mitä nuoremmalla iällä\n sairaus puhkeaa. \n\n Vaikka lisääntynyttä diabetesriskiä kuvaavien HLA-perintötekijöiden osuus varhaislapsuudessa\n sairastuneiden joukossa olikin lisääntynyt, ei näillä perintötekijöillä ollut suurta vaikutusta kliiniseen\n taudinkuvaan. Sen sijaan pienellä joukolla lapsia, joilla ei todettu diabetekseen liittyviä\n autovasta-aineita, taudin eteneminen oli merkittävästi hitaampaa kuin varsinkin niillä lapsilla, joilla\n todettiin useita autovasta-aineita. Autovasta-aineiden suuri määrä kuvanneekin aggressiivista\n insuliinia tuottaviin beta-soluihin kohdistuvaa prosessia. Vastaavasti autovasta-aineiden puuttuminen\n diagnoosivaiheessa lienee merkki hitaammin etenevästä beta-solujen tuhosta, ja saattaa kuvata\n erilaisesta tautimekanismista näillä lapsilla. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja Lääketieteet 206. ISBN 951-781-786-X \n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n

ISBN-10:
951-781-786-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s.
Tekijät:
Komulainen Jorma (diss.)
Tuotekoodi 019389
22,00 €