Inflammatory cells and mediators in atherosclerotic lesions

Valtimoiden ateroskleroosi on edelleen yksi merkittävimmistä sairastavuutta ja kuolleisuutta\n lisäävistä tekijöistä teollistuneissa maissa ja sen riskitekijöitä ovat mm. korkea veren\n kolesterolipitoisuus, korkea verenpaine sekä tupakointi. Tyypillistä ateroskleroosille ovat valtimon\n seinämän vaurioissa nähtävät tulehdussolujen (mm. T-lymfosyytit, monosyytit ja makrofagit)\n muodostamat kertymät.\n\n Tässä työssä tutkittiin, uusia molekyylibiologisia ja histologisia metodeja käyttäen, ihmisen ja kanin\n valtimon seinämän eri asteisissa ateroskleroottisissa vaurioissa ilmeneviä tulehdusta ylläpitäviä\n tekijöitä. \n\n Tutkimuksen mukaan sekä kanin että ihmisen valtimoiden ateroskleroottisissa vaurioissa nähdään\n monosyyttiperäisiä makrofageja, jotka tuottavat tulehdusta ylläpitävää ns. pahaan kolesteroliin\n liittynyttä fosfolipaasi A2-entsyymiä. Entsyymin aktiivisuuden seurauksena vaurioalueelle kertyy\n tulehduksen kroonistumista edistäviä tekijöitä, mm. lysofosfatidyylikoliinia sekä hapettuneita\n rasvahappoja.\n\n Tutkimuksessa raportoidaan ensimmäistä kertaa uuden, fraktalkiini-nimisen tulehdussolujen\n aktivoitumista ja kertymistä vaurioalueelle edesauttavan proteiinin eli ns. kemokiinin ilmentyminen\n ihmisen ja kanin valtimoiden ateroskleroottisissa vaurioissa. Fraktalkiinia koodaava geeni sijaitsee\n kromosomissa n:o16 alueella, johon paikallistuvat myöskin kemokiinien TARC ja MDC geenit.\n Tulokset osoittavat, että TARC ja MDC ilmenevät lisääntyneessä määrin pitkälle edenneissä\n valtimon seinämän ateroskleroottisissa vaurioissa. Lisäksi tutkimus osoitti, että moniin\n ateroskleroosin etenemistä edesauttaviin prosesseihin vaikuttava CD40-CD40L proteiinipari\n ilmenee eri asteisissa ihmisen valtimon seinämän vaurioissa paikantuen makrofagi ja\n T-lymfosyyttivaltaisille alueille, joilla myöskin todettiin merkkejä hapettuneesta pahasta kolesterolista\n ja sitä tunnistavasta reseptorista.\n\n Tulokset osoittavat, että edellä mainitut tekijät edesauttavat ja vahvistavat ateroskleroottisessa\n vauriossa vallitsevaa kroonista tulehdusta ja ovat täten mahdollisia kohdemolekyylejä kehiteltäessä\n uusia lääkeaineita sekä uusia hoitokeinoja ateroskleroosiin ja siitä aiheutuviin kansansairauksiin. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 210. ISBN 951-781-790-8 \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n \n

ISBN-10:
951-781-780-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
77 s.
Tekijät:
Häkkinen Tomi
Tuotekoodi 019386
25,00 €