Cell proliferation indices, Papillary status, EGFr, p53, p21....

Kuopion yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 12.5.2000 tarkastettavaksi\n LL Tapani Liukkosen väitöskirja Cell Proliferation Indices, Papillary Status, EGFr, p53,\n bcl-2, p21 WAF1/CIP1 and Cyclin D1 as Prognostic Factors in Superficial Bladder Cancer\n and the Prophylactic Effect of a Single-Dose Perioperative Instillation of Interferon-a -2b\n or Epirubicin against Recurrences (Pinnallisen rakkosyövän ennustetekijät ja\n kertainstillaatiohoidon syövän uusiutumista ehkäisevä vaikutus). Vastaväittäjänä oli\n dosentti Martti Nurmi Turun yliopistosta ja väitöstilaisuuden valvojana dosentti Pertti\n Lipponen Kuopion yliopistosta. \n\n Väitöskirjan tiivistelmä:\n Virtsarakkosyöpä on Suomessa miesten kolmanneksi yleisin syöpämuoto, naisilla se sijoittuu\n tilastossa viidenneksitoista. Rakkosyöpä on yleistyvä syöpämuoto väestön vanhenemisen ja\n elinympäristön syöpää aiheuttavien tekijöiden lisääntymisen seurauksena. Uusia virtsarakkosyöpiä\n diagnosoidaan yli 800 tapausta vuosittain. N. 80 % rakkosyövistä on pinnallisia kasvaimia, jotka\n voidaan hoitaa rakon säästävästi tähystyskirurgian avulla (ns rakkokasvaimen höyläys). Ongelman\n muodostaa kasvainten suuri uusiutumistaipumus (60-70% kasvaimista uusii), mikä aiheuttaa sen,\n että potilaita joudutaan seuraamaan useiden vuosien ajan virtsarakon tähystysten muodossa. Tämä\n rasittaa potilasta ja kuormittaa sairaalalaitoksemme muutoinkin rajallisia resursseja.\n Uusiutumistaipumustakin suurempi ongelma on se, että noin 10-15% alunperin pinnallisista\n kasvaimista muuttuu syvemmälle kasvaviksi. Nämä potilaat tulisi pystyä tunnistamaan riittävän\n ajoissa, jolloin radikaalileikkauksella pystyttäisiin estämään taudin leviäminen ja täten säästämään\n potilaan henki. \n\n Väitöstutkimuksessa selvitettiin kasvaimen höyläysleikkauksen yhteydessä annettavan\n kerta-annosrakkohuuhtelun (joko interferoni tai epirubisiini) uusintakasvainten kehittymistä estävää\n tehoa. Höyläyksen yhteydessä annettu epirubisiini vähensi merkittävästi kasvaimen uusiutumisriskiä,\n sen sijaan interferonilla ei tällaista tehoa ollut. \n\n Nykyään rakkosyövän hoitopäätökset perustuvat kliiniseen levinneisyysluokitukseen ja\n histopatologiseen arvioon kasvainsolukon syvyyskasvusta ja erilaistumisasteesta. Edellä mainittujen\n luokitteluperusteiden toistettavuus on kuitenkin vain kohtalainen. Tutkimuksessa selvitettiin\n pinnallisen rakkosyövän uusia molekyläärisiä ennustetekijöitä immunohistokemiallisten,\n morfometristen ja virtaussytometristen menetelmien avulla. Solun jakautumisnopeutta (MIB-1 ja\n M/V-indeksi) mittaavilla menetelmillä pystyttiin ennustamaan kasvainten muuttumista\n "vaarallisemmiksi" ns sanottuja perinteisiä ennustetekijöitä paremmin. Myöskin eräiden syöpäsolun\n käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden (p53, p21, bcl-2 ja EGFr) määrityksellä näyttäisi olevan\n ennusteellista merkitystä valittaessa potilaalle parhaiten sopivaa hoitomuotoa ja primäärihoidon\n jälkeistä seurantaa. \n\n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 208. ISBN 951-781-788-6 \n\n

ISBN-10:
951-781-788-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
82 s.
Tekijät:
Liukkonen Tapani
Tuotekoodi 019382
18,16 €