Synthesis and structural properties of some novel quadridentate schiff base ligands, their transition metal complexes and precursor 1,5-diaryl-2,4-pentanediones

Kemiallisessa yhdisteessään kationi eli positiivisen sähkövarauksen\n omaava ioni on aina anionien eli negatiivisen sähkövarauksen omaavien\n ionien tai neutraalien molekyylien ympäröimä. Ligandi on\n koordinaatiokemian peruskäsitteistöä ja tarkoittaa juuri tällaista\n kationiin sitoutunutta ryhmää. Orgaaniset ligandit ja niiden\n muodostamat koordinaatioyhdisteet ovat tätä nykyä monipuolisesti\n käytössä niin teknisissä (esim. suprajohteet ja laserteknologia),\n teollisissa (esim. lannoite-, pesuaine- ja elintarviketeollisuus) kuin\n akateemisissakin (esim. enantioselektiiviset katalyytit ja\n supramolekyylikemia) sovelluksissa. Toisaalta eri metallien\n muodostamilla koordinaatioyhdisteillä on aktiivinen rooli myös\n biologisissa järjestelmissä (metalloentsyymit ja -proteiinit).\n\n Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää maksimaalisen\n fleksibiliteetin omaavia ligandeja, joiden konformationaalista\n käyttäytymistä voidaan säädellä kationin sitomisen avulla. Tutkimuksen\n kohteiksi valittiin 1,5-diaryyli-2,4-pentaanidionit ja niiden\n nelihampaiset Schiffin emäsjohdannaiset, joissa molemmissa on useita\n alhaisen (0-10 kJ/mol) rotaatiovallin omaavia hiili-hiilisidoksia sekä\n transitiometallikationille sopiva sitoutumispaikka. Lisäksi yhdisteiden\n rakenne tarjoaa mahdollisuuden aromaattis-aromaattisten\n vuorovaikutusten tutkimiseen. \n\n Työssä kehitettiin 1,5-diaryyli-2,4-pentaanidioneille yleinen\n synteesimenetelmä ja valmistettiin useita uusia yhdisteitä. Yhden\n esimerkkiyhdisteen avulla pystyttiin osoittamaan, että huomattavan\n fleksiibelien molekyylien konformationaalista käyttäytymistä on\n mahdollista tutkia ja karakterisoida korkean erotuskyvyn\n NMR-spektroskopian ja molekyylimallituksen keinoin. Lisäksi kahden\n pentaanidionin kiderakenteet määritettiin röntgenkristallografian avulla.\n Nelihampaisten Schiffin emäsjohdosten koordinaatioyhdisteiden\n kiderakenteiden keskinäinen vertailu puolestaan osoittaa, että\n fleksiibelien molekyylien kiteytyminen on sattumanvarainen prosessi,\n jossa pienet rakenteelliset erot tai kiteytymisolosuhteiden muutokset\n saattavat aiheuttaa huomattavaa konformationaalista polymorfiaa.\n Toisin sanoen rakenteellisesti lähes identtisten molekyylien\n pakkautuminen ja keskinäiset vuorovaikutukset kiteessä voivat olla\n hyvin erilaiset. Lisäksi eri tyyppisillä aromaattis-aromaattisilla\n vuorovaikutuksilla havaittiin olevan merkittävä rooli em.\n koordinaatioyhdisteiden pakkautumisessa. \n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet.\n ISBN 951-781-080-6\n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n\n \n

ISBN-10:
951-781-080-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
47 s.
Tekijät:
Pulkkinen Juha
Tuotekoodi 019339
18,16 €