Human hexokinase II gene, Structure, regulation and role in type 2 diabetes

Aikuistyypin diabetes (tyypin 2 diabetes) on yleinen aineenvaihdunnan\n sairaus, jonka syntyyn vaikuttavat sekä geneettiset että\n ympäristötekijät. Keskeisiä häiriöitä taudin synnyssä ovat\n insuliiniresistenssi ja elimistön heikentynyt insuliinin eritys.\n Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa elimistön oman insuliinin\n teho on heikentynyt, jolloin elimistön kyky käyttää glukoosia häiriintyy.\n Diabetestutkimuksen keskeinen tavoite on löytää niitä geenimuutoksia,\n jotka vaikuttavat tämän perinnöllisen taudin syntyyn. Tämä väitöskirja\n on osa laajaa Kuopion yliopistossa tapahtuvaa tutkimustyötä, jonka\n tarkoituksena on löytää uusia kandidaattigeenejä aikuistyypin\n diabetekseen ja selvittää insuliiniresistenssin molekyylibiologista\n taustaa väestötasolla.\n\n Heksokinaasit fosforyloivat elimistön glukoosin glukoosi-6-fosfaatiksi,\n joka on erittäin tärkeä vaihe solunsisäisessä\n glukoosiaineenvaihdunnassa. Heksokinaaseja on neljä, joista maksa- ja\n haimasoluissa esiintyvän glukokinaasin mutaatioiden on osoitettu\n liittyvän harvinaiseen nuoruusiässä alkavaan aikuistyypin diabetekseen.\n Heksokinaasi II esiintyy luuranko- ja sydänlihaksessa ja\n rasvakudoksessa, joissa insuliini säätelee tämän geenin ilmentymistä.\n Mahdolliset HKII geenin muutokset voivat heikentää näiden kudosten\n reagointia insuliinille ja johtaa insuliiniresistenssiin. HKII on siten\n aikuistyypin diabeteksen mahdollinen kandidaattigeeni.\n\n Tässä väitöskirjassa selvitettiin ihmisen heksokinaasi II geenin rakenne\n ja tutkittiin geenin säätelyä transfektiokokeiden avulla käyttäen\n hyväksi hiiren lihas- ja rasvakudossolulinjoja. Geenin\n promoottorialueelta löydettiin alueita, jotka vaikuttavat tämän geenin\n säätelyyn näissä kudoksissa, mutta insuliinille ja glukoosille\n responsiivisia alueita ei pystytty löytämään. Heksokinaasi II geenin\n koodaavat osat tutkittiin aikuistyypin diabeetikoilta ja\n kontrolliryhmältä. Löydettyjen mutaatioiden biologinen vaikutus geenin\n koodaavaan proteiiniin selvitettiin. Tulokset osoittivat, että\n heksokinaasi II geenin mutaatiot eivät merkittävästi alenna\n entsyymiaktiviteettia ja näin ollen on epätodennäköistä, että\n heksokinaasi II:lla olisi tärkeä merkitys aikuistyypin diabeteksen\n syntyyn suomalaisilla.\n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 182. ISBN 951-78-762-2\n

ISBN-10:
951-781-762-2
Kieli:
eng
Sivumäärä:
75 s.
Tekijät:
Malkki Anna-Maria (väitös)
Tuotekoodi 019334
18,16 €