Metabolic response to surgical trauma

Leikkauksen aiheuttama kudosvaurio aiheuttaa aineenvaihdunnan vilkastumisen,\n valkuaisaineiden vapautumisen kudoksista ja tulehdusvastetta muokkaavien\n välittäjäaineiden vapautumisen. Yllämainitut vasteet riippuvat leikkaustyypistä ja\n leikkauksen laajuudesta. Verenkierron jakautumisesta elimistössä ja\n tasapainosta hapen- ja muiden aineenvaihdunnalle tärkeiden aineiden tuoton ja\n kulutuksen välillä on vain niukasti tietoa eri leikkaustyyppien yhteydessä.\n\n Tutkimuksen tarkoitus oli \n\n 1) tutkia alaraajalihaksen osuutta äkillisen lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon\n (SAV) aiheuttaman aineenvaihdunnan vilkastumiseen sekä katsoa voiko\n glutamiinipitoisen aminohappoliuoksen annolla leikkauksen jälkeen vähentää\n kudosten valkuaisaineiden menetystä. Glutamiini on plasman yleisin vapaa\n aminohappo ja sen lisäys laskimoruokintaan on parantanut elimistön\n typpitasapainoa eri potilasryhmissä,\n\n 2) tutkia alueellista verenkierron ja aineenvaihdunnan jakautumista ja vasteita\n sydänkirurgiassa, jossa käytetään kehon ulkoista verenkiertoa ja elimistön\n lämpötilan laskua, 3) tutkia ennen leikkausta aloitetun glutamiinipitoisen\n aminohappoliuoksen (glutamiini on suolistossa tärkeä energialähde) osuutta\n estää suoliston läpäisevyyttä ja suolistobakteerien osien (endotoksiinien)\n kulkeutumista suoliston ulkopuolelle sydänleikkauksen yhteydessä ja\n endotoksiinien aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia ja\n\n 5) tutkia synteettisen katekolamiinin, dopeksamiinin vaikutusta\n hapenkuljetukseen, tulehdusreaktioon ja aminohappoaineenvaihduntaan laajan\n suolistoleikkauksen yhteydessä.\n\n Energia- ja hapenkulutusmittaus tehtiin epäsuoralla kalorimetrialla. Suolisto- ja\n alaraaja-alueeen verenkiertomittaukset tehtiin värilaimennosmenetelmällä.\n Elimistön tulehdusvastemittareina käytettiin TNF (tumor necrosis factori) ja IL-6\n (interleukiini-6) pitoisuuksia ja veren valkosolujen määrää.\n Aminohappopitoisuudet määritettiin nestekromatografialla.\n\n SAV potilaiden aineenvaihdunta oli kiihtynyt ja leikkaushoito ei lisännyt hapen- ja\n energiankulutusta. Alaraajojen pieni osuus energiankulutuksessa ei riitä\n selittämään aineenvaihdunnan vilkkauden syytä vaan se jää avoimeksi.\n Glutamiinipitoisen aminohappoliuoksen anto ei pystynyt vähentämään\n lihaskudoksen aminohappojen menetystä eikä vähentämään elimistön typen\n menetystä. \n\n Sydänkirurgisilla potilailla suoliston alueen hapenkulutus ja\n aminohappoaineenvaihdunta vilkastuivat elimistön lämpötilan normalisoituessa\n ja tasoittuessa. Kuitenkaan suolistoalueen verenkierto ei lisääntynyt ja elimistö\n joutui kompensoimaan rajoittuneen hapentarjonnan lisääntyneellä hapenotolla\n punasoluista. Sydänleikkauksen yhteydessä gram-negatiivisten\n bakteerikappaleiden (endotoksiinien) esiintyminen plasmassa oli tavallista,\n 74%:lla potilaista, eikä glutamiinipitoisen amonihappoliuoksen anto ennen\n leikkausta vähentänyt endotoksemiaa. Endotoxemia ei aiheuttanut\n verenkierrollisia eikä aineenvaihdunnalisia muutoksia, sen sijaan 84%:lla\n potilaista oli kohonneita TNF-pitoisuuksia plasmassa joko endotoksemian tai\n muiden tekijöiden laukaisemana.\n\n Potilaat, joiden nestetasapaino ja hapetus oli optimoitu ennen laajaa\n suolistoalueen leikkausta, lisäsivät spontaanisti leikkauksen jälkeen\n sydämenminuuttitilavuuta ja suolistoalueen verenkiertoa sekä hapentarjontaa\n vastaamaan kudosten tarpeita, eikä sydämen minuuttitilavuutta lisäävä\n lääkeaine, dopeksamiini, antanut enää lisätehoa. Myöskään dopexamiini ei\n muokannut kudosten tulehdusvastetta.\n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 1985. ISBN 951-781-765-7\n\n \n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n\n tiedotus@uku.fi \n \n\n\n mailto:tiedotus@uku.fi\n\n\n

ISBN-10:
951-781-765-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
46 s.
Tekijät:
Suojaranta-Ylinen Raili (väitös)
Tuotekoodi 019333
25,00 €