Characterization of tissue response in cerebral ischemia and tumor apoptosis

Magneettispektroskopia on tällä hetkellä ainoa radiologinen menetelmä, jolla\n kohde-kudoksen biokemiaa ja aineenvaihduntaa voidaan tarkastella täysin\n noninvasiivisesti, ts. kudokseen fyysisesti kajoamatta. Herkistämällä\n protonimagneettispektroskopiamittaukset kudoksensisäiselle molekulaariselle\n diffuusiolle, ts. molekyylien liikkuvuudelle, voidaan biokemialliseen informaatioon\n lisäksi yhdistää kudoksen olotilaa kuvastava biofysikaalinen ulottuvuus. Työssä\n selvitettiin menetelmien käyttökelpoisuutta arvioitaessa aivojen hapenpuutteen\n aiheuttamaa hermosoluvauriota sekä aivokasvainten tymidiinikinaasivälitteisen\n geeniterapian aikaansaamaa ohjelmoitua solukuolemaa. Muutokset tyypitettiin\n käyttäen magneettispektroskopiaa kudos- ja koe-eläinmalleissa in vitro ja in\n vivo sekä tarkastelemalla samanaikaisesti kudosvasteiden biokemiaa ja\n histologiaa \n\n Tutkimuksessa havaittiin, että aivojen magneettispektrissä esiintyy aiemmin\n huonosti tunnettuja valkuaisainelähtöisiä resonanssisignaaleja, joiden\n varhaismuutokset kytkeytyvät aivokudoksen vaikeaan hapenpuutteeseen ja\n ilmeiseen solujen tukirangan vaurioon. Lisäksi todettiin, että aivojen\n hapenpuutteen aikana hidastuvaan molekulaariseen diffuusioon näyttää liittyvän\n toistaiseksi tuntematon kalsiumista riippuva biokemiallinen mekanismi.\n Jälkimmäinen havainto tuo uuden aineenvaihdunnallisen näkökulman\n radiologisessakin diagnostiikassa käytettyyn diffuusiokuvantamiseen.\n\n Tulokset ovat antaneet merkittävää tietoa ohjelmoidun solukuoleman\n aikaansaamista magneettispektroskopisista muutoksista ja niiden\n yhtymäkohdista kasvainsolujen aineenvaihduntaan. Aivokasvainten\n koliiniyhdisteiden liikkuvuus heikkeni merkittävästi hoidon edetessä, vaikka se\n kasvainkudoksen veden osalta lisääntyi. Ilmiö liittyy suotuisaan\n hoitovasteeseen, ja kuvastanee solujen kutistumista ja tuhoutumista. Lisäksi\n tutkimus paljasti, että massiiviseen, geeniterapialla aikaansaatuun ohjelmoituun\n solukuolemaan liittyy huomattavaa monityydyttämättömien\n rasvahappotähteiden kertymistä soluihin. Tämä hoidon aikaansaama\n rasva-aineenvaihdunnan muutos voidaan noninvasiivisesti kuvantaa käyttäen\n magneettispektroskopiaa. \n\n Tehdyt havainnot ovat tärkeitä aivohalvauksen patofysiologian sekä lukuisten\n kehitteillä olevia syöpäkasvainten hoitomenetelmien ja niiden\n magneettidiagnostiikan kannalta. Työssä on selvitetty aiemmin huonosti\n tunnettujen valkuaisaine- ja rasvahappolähtöisten\n magneeetti-spektroskopiasignaalien biokemiallinen tausta ja muutokset em.\n tautimalleissa. Havainnot edistävät uusien magneettikuvausmenetelmien\n käyttöä biokemiallisessa perustutkimuksessa ja kasvainten kliinisen\n hoitovasteen seurannassa. \n\n \n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 186.\n\n ISBN 951-781-766-5

ISBN-10:
951-781-766-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
62 s.
Tekijät:
Hakumäki Juhana (väitös)
Tuotekoodi 019332
18,16 €