Histone - hydrolyzing proteinases in the skin with special reference to the mast cell tryptase upregulated in psoriasis

Proteinaasit eli proteolyyttiset entsyymit ovat valkuaisia hajottavia\n entsyymejä, joilla on moninaisia tehtäviä nisäkkäiden biologiassa.\n Psoriasis on tulehduksellinen ihon sairaus, jossa ihon pinnallisemman\n kerroksen eli epidermiksen (orvaskesi) kehittyminen on huomattavasti\n nopeutunut tapahtuen myös epäjärjestyksessä. Psoriasisläiskissä on\n vaihtelevasti punoitusta, paksuutta ja hilsekerrosta, sekä pienellä\n osalla potilaita on myös kutinaa, niveloireita tai kynsimuutoksia.\n Psoriasiksen syytä ei tunneta, mutta taudissa on todettu olevan\n perinnöllistä taustaa. Psoriasis ei ole ihmisestä toiseen tarttuva tauti.\n Histonit ovat solujen tumissa DNA:n rakennetta vakauttavia\n proteiineja. Psoriasisläiskissä on todettu lisääntynyttä histoneja\n hajottavaa aktiivisuutta ja syöttösolujen hyvin runsasta lisääntymistä\n verinahan (dermis) yläosissa ja orvaskettä (epidermis) erottavan\n tyvikalvon raja-alueella. Syöttösoluista vapautuu sopivien herätteiden\n laukaisemana useita erilaisia tulehduksen välittäjäaineita kuten\n histamiinia, proteolyyttisiä entsyymejä (erityisesti tryptaasia ja\n kymaasia) sekä myös sytokiinejä. Viimemainitut osallistuvat\n tulehdusreaktion jatkomuuntumiseen.\n\n Tässä väitöskirjatyössä kehitettiin ihon solujen lysosomaalisten\n proteinaasien puhdistamiseksi peräkkäisten erottamismenetelmien\n ketju, jossa samasta lähtökudosmateriaalista (nuoren rotan orvaskesi)\n erotettiin katepsiinit D ja L sekä osittain katepsiinit B ja H. Näiden\n entsyymien molekyylipainot olivat 4.000 - 10.000 painoyksikköä\n suurempia kuin vastaavien aikuisen rotan maksasta täysin erotettujen\n entsyymien molekyylipainot.\n\n Jatkotutkimuksena selvitettiin, miten nämä puhdistetut katepsiinit,\n kuten myös useat muut proteinaasit, voivat hajottaa histoneja.\n Katepsiini D hajotti erityisesti histoni H2A:ta ja tryptaasi kaikkia\n histoneja paitsi H4:ää hyvin herkästi. Samoin tekivät, joskin\n epäherkemmin, myös ihon katepsiinit B, H ja L, joilla oli vähäisiä\n herkkyyseroja hajottaa eri histonimuotoja. Rotan ihon kymaasi hajotti\n kaikkia histoneja paitsi H4:ää. Ihmisen veriplasman trombiini hajotti\n tehokkaasti H1:tä ja H4:ää, mutta myös jonkin verran epäherkemmin\n muita histoneja. Sen sijaan tehokkaita kaikkia histonimuotoja\n hajottavia proteinaaseja olivat rotan plasmiini, lehmän haiman trypsiini\n ja kymotrypsiini. Sen sijaan rotan orvaskeden aminoendopeptidaasi ei\n hajottanut ollenkaan histoneita.\n\n Syöttösolun tryptaasi puhdistettiin ihmisen ihosta ja keuhkokudoksesta\n sekä verrattiin näiden entsyymien keskinäisiä ominaisuuksia. Todettiin,\n että tryptaasit ovat entsyymikineettisesti ja immunologisesti\n samanlaiset. Sen sijaan näiden entsyymien\n hiilihydraattikoostumuksessa todettiin eroja, mikä voi johtaa niiden\n erilaiseen entsyymin aktiivisena säilymiskykyyn. Täten tryptaaseilla voi\n olla eri kudoksissa erilaiset biologiset vaikutukset sen jälkeen, kun\n tryptaasi on vapautunut syöttösolusta solun ulkopuolelle. Lisäksi\n todettiin vastasyntyneen ihon tryptaasin olevan molekyylipainoltaan\n suurempi ja samalla myös entsyymikineettisesti hieman epäherkempi\n verrattuna aikuisen ihmisen sekä ihon että keuhkon tryptaasiin. \n\n Lopuksi tutkimuksessa kehitettiin histokemiallisia tutkimuksia varten\n kymaasin entsyymiaktiivisuuden toteamiseksi uusi menetelmä aiemmin\n kehitetyn tryptaasin osoitusmenetelmän rinnalle. Tryptaasiaktiivisuus\n oli huomattavasti lisääntynyt psoriasisläiskässä, kun taas\n kymaasiaktiivisuus oli päinvastoin selkeästi alentunut, vaikka\n kymaasiproteiinia oli todettavissa. Tämä kymaasin\n entsyymiaktiivisuuden aleneminen liittyy selkeästi inhibiittoreiden\n lisääntyneeseen määrään. Tuloksista pääteltiin, että tryptaasilla on\n keskeinen asema psoriasiksen kehittymisessä, mikä vahvistaa aiemmin\n saatuja tutkimustuloksia. Katepsiinien osuus psoriasiksessa liittynee\n tämän myöhäisvaiheiden ilmentymisiin.\n\n Tutkimus on tehty Kuopion yliopiston ihotautien klinikassa ja osin\n kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä San Franciscossa (University of\n California) ja Richmondissa (Medical College of Virginia).\n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 187. \n ISBN 951-781-767-3\n\n\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö

ISBN-10:
951-781-767-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
135 s.
Tekijät:
Harvima Rauno
Tuotekoodi 019330
26,91 €