Neuronal damage in the rat amygdaloid complex in experimental epilepsy

Epilepsia on yksi yleisimmistä aivojemme sairauksista. Suomessa\n epilepsiaa sairastaa noin 47 000 ihmistä, joista noin 60% kohtaukset\n ovat ns. pesäkealkuisia. Useimmiten epileptinen pesäke sijaitsee\n temporaali- eli ohimolohkossa. Noin 20-30% epilepsiapotilaista ei\n saavuteta nykyisellä lääkehoidolla tyydyttävää tilannetta. Suurin osa\n näistä lääkehoidolle reagoimattomista kohtauksista on juuri\n ohimolohkoalkuisia.\n\n Tämä väitöskirjatyö on osa Kuopion yliopiston A.I. Virtanen\n -instituutissa meneillään olevaa laajempaa tutkimuskokonaisuutta.\n Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ohimolohkoepilepsiaan liittyvän\n soluvaurion esiintyvyyttä ohimolohkon rakenteissa, erityisesti\n amygdalassa eli mantelitumakkeessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena\n oli selvittää niitä muutoksia, joita kohtausten seurauksena saattaa\n tapahtua hermosolujen toimintaa jarruttavissa tekijöissä. Tavoitteena\n oli myös selvittää niitä perusmekanismeja, joilla soluvaurion uskotaan\n tapahtuvan vaikean pitkittyneen epileptisen kohtauksen eli status\n epilepticuksen seurauksena. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia estää\n tämän soluvaurion kehittymistä.\n\n Mantelitumake sijaitsee ohimolohkossa ja koostuu useista tumakkeista.\n Mantelitumakkeella tiedetään olevan hyvin runsaat ja järjestäytyneet\n ratayhteydet alueen sisällä, mutta myös lukuisiin muihin aivojemme eri\n alueisiin. Mantelitumakkeen toiminnasta tiedämme sen roolin\n esimerkiksi tunteiden tulkitsemisessa ja ilmaisemisessa sekä\n sosiaalisessa käyttäytymisessä. Lisäksi viime aikaiset tutkimukset ovat\n korostaneet mantelitumakkeen roolia myös muistiin liittyvässä\n prosessoinnissa. Lisäksi mantelitumakkeella uskotaan olevan rooli\n monissa yleisissä aivojemme sairauksissa, kuten\n ohimolohkoepilepsiassa, Alzheimerin taudissa, Parkinsonin taudissa ja\n skitsofreniassa.\n\n Suurin osa perustiedosta liittyen ohimolohkoepilepsiassa tapahtuviin\n rakenteellisiin ja elektrofysiologisiin muutoksiin on selvitetty tutkimalla\n epileptistä hippokampusta. Hippokampuksen vaurio onkin yleisin\n patologinen löydös ohimolohkoepilepsiaa sairastavilla potilailla,\n vaikkakin muutoksia on havaittu myös muilla aivoalueilla, kuten\n mantelitumakkeessa ja entorhinaalisella aivokuorella.\n Mantelitumakkeen soluvaurio on useissa aikaisemmissa tutkimuksissa\n jätetty pääosin huomiotta, vaikkakin jo 40 vuotta on tiedetty, että\n mantelitumake aktivoituu noin 70% ohimolohkoalkuisia kohtauksia.\n Lisäksi mantelitumakkeen on havaittu toimivan pääasiallisena\n pesäkkeenä kohtauksille noin 10% tapauksista. Koe-eläintutkimukset\n ovat osoittaneet, että mantelitumakkeen rooli on merkittävä\n epileptisten kohtausten leviämisessä ja yleistymisessä. Lisäksi\n mantelitumakkeen kohtauskynnys on alhainen. Koe-eläintutkimukset\n ovat osoittaneet, että mantelitumakkeessa tapahtuu soluvaurioita\n pitkittyneen tai toistuvien epileptisten kohtausten seurauksena.\n\n Kyseessä olevan väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että osassa\n amygdalan tumakkeissa tapahtuu soluvauriota. Ensimmäiset merkit\n vauriosta havaitaan noin 4 tunnin kuluttua status epilepticuksen alun\n jälkeen. Lisäksi havaittiin, että mantelitumakkeen GABAergisessä eli\n kohtausaktiviteettiä hillitsevässä järjestelmässä tapahtuu solutuhoa.\n Havaitsimme, että osa mantelitumakkeessa tapahtuvasta soluvauriosta\n tapahtuu ns. ohjelmoituneen solukuoleman kautta. Lisäksi totesimme,\n että jo käytössä oleville epilepsialääkkeillä saattaa olla erilaiset\n hermosoluja suojaavat ominaisuudet.\n\n Tämän väitöskirjan tulokset tuovat uutta tietoa epilepsian\n perusmekanismeista, ja täten luovat edellytyksiä uusien entistä\n tehokkaampien lääkeaineiden kehitykselle epilepsian hoitoon.\n\n \n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede. ISBN 951-781-772-X\n\n Kuopion yliopisto \n Tiedotusyksikkö \n

ISBN-10:
951-781-772-x
Kieli:
eng
Sivumäärä:
96 s.
Tekijät:
Tuunanen Jarkko
Tuotekoodi 019327
18,16 €