Coenzyme Q 10, Plasma analysis and role as an antioxidant

Koentsyymi Q10:n (ubikinoni) pääasiallinen tehtävä on toimia elimistön\n energia-aineenvaihdunnassa, jossa se ottaa osaa elektronin- ja\n protoninsiirtoreaktioihin hengitysketjun osana. Lisäksi ubikinolin\n (pelkistynyt Q10) on esitetty olevan tehokas veriplasman\n antioksidantti. Markkinoille on tuotu lukuisia koentsyymi Q10:ntä\n sisältäviä valmisteita. Q10:n antioksidatiivisista ominaisuuksista ei\n kuitenkaan ole olemassa kunnollisia tutkimuksia.\n\n Tämän Kuopion yliopiston kansanterveyden tutkimuslaitoksella\n suoritetun tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää menetelmä plasman\n Q10 määritystä varten, selvittää suun kautta nautitun ubikinonin\n (hapettunut Q10) imeytymistä elimistöön, tutkia tekijöitä jotka\n vaikuttavat veren Q10 pitoisuuteen sekä selvittää ubikinonilisän\n vaikutuksia plasman antioksidatiiviseen kapasiteettiin sekä rasvojen\n hapettumiseen. Koehenkilöinä käytettiin vapaaehtoisia itäsuomalaisia\n miehiä ja naisia. \n\n Tutkimuksessa kehitetty nestekromatografinen määritysmenetelmä\n soveltui hyvin plasman Q10-määrityksiin suuristakin näytemääristä. 30\n mg:n annos ubikinonia kolmesti päivässä nosti plasman\n Q10-pitoisuuden yli 3-kertaiseksi viikon kuluessa. Pitempiaikainen\n Q10-lisä kohotti plasman Q10-pitoisuuksia siten, että\n annos-vaste-suhde oli suoraviivainen ainakin annokseen 200 mg/vrk\n saakka. Tällöin saavutettiin yli 6-kertainen plasmapitoisuus normaaliin\n verrattuna. \n\n Kohonneet veren rasva-arvot, miessukupuoli, alkoholin kulutus sekä ikä\n olivat yhteydessä plasman kohonneeseen ubikinonipitoisuuteen.\n Liikunta ja statiinien käyttö näyttivät vastaavasti alentavan\n plasmapitoisuuksia. Ruokavaliolla ei juurikaan ollut vaikutusta. Q10:n\n antioksidatiivisia ominaisuuksia tutkittiin käyttäen apuna useaa\n erilaista hapetusmittausta. Toisin kuin e-vitamiini, ubikinonilisä ei\n vähentänyt veren rasvojen hapettumista koeputkiolosuhteissa\n tupakoivilla miehillä, liikuntaa harrastavilla miehillä liikunnan aikaisen\n hapetusstressin aikana, eikä korkeakolesterolisilla statiinilääkitystä\n saavilla miehillä tai naisilla. Toisaalta E-vitamiinilisä kulutti veren\n ubikinolia. Tämä tulos viittaa siihen, että elimistössä ubikinoli toimii\n E-vitamiinin palauttajana aktiiviseen muotoonsa ja Q10-lisästä saattaa\n siten olla apua veren rasvojen hapettumisen estämisessä.\n\n \n\n \n\n Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 194. ISBN 951-781-774-6\n\n

ISBN-10:
951-781-774-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69 s.
Tekijät:
Kaikkonen Jari (väitös)
Tuotekoodi 019326
25,50 €