Improvement of SPET imaging using iterative reconstruction

Isotooppitutkimuksissa erilaisia sairauksia ja ihmiskehon toimintaa tutkitaan radiolääkkeiden avulla. Tälläisten radioaktiivisten aineiden tiedetään jakautuvan ihmisen elimistössä eri tavoin sairailla ja terveillä ihmisillä. Isotooppilääketieteen leikekuvauksessa (ns.SPET kuvauksessa) saadaan selville potilaalle annetun radiolääkkeen jakautuminen potilaan elimistössä. Kuvaus tapahtuu siten, että kuvauslaite kiertää potilaan ympäri. Laskentatekniikkaa, jolla radioaktiivisuuden jakauma voidaan laskea ja muodostaa poikkileikekuvauksia halutusta alueesta, kutsutaaan rekonstruktioinniksi. Perinteinen ja edelleen käytetyin menetelmä poikkileikekuvien laskemiseksi on suodatettu takaisinprojisointimenetelmä, vaikkakin menetelmä tuottaa epätarkan ja laskentavirheitä sisältävän lopputuloksen. Tätä menetelmää on käytetty nopeutensa vuoksi, se ei myöskään vaadi tehokkaita tietokoneita. Isotooppilääketieteen leikekuvauksen diagnostista tarkkuuta voidaan parantaa käyttämällä uusia laskennallisia korjausmenetelmiä, iteratiivisia rekonstruktiomenetelmiä, joissa laskentaohjelmaa toistetaan useita kertoja tarkoituksen saada aikaan mahdollisimman laadukas poikkileikekuva.Iteratiiviset rekonstruktiomenetelmät tuottavatkin laadullisesti tarkan lopputuloksen ilman häiritseviä laskentavirheitä.

ISBN-10:
951-781-739-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
108 s.
Tekijät:
Kauppinen Tomi (väitöskirja)
Tuotekoodi 019291
18,16 €