Strategia-ajattelu yliopiston johtamisessa - neljän yliopiston hallituksen jäsenten käsitykset strategia-ajattelun keskeisistä alueista

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida mitkä strategia-ajattelun alueet korostuvat yliopistotason johtamisessa niiden ylimmän päättävän elimen, hallituksen, jäsenten arvioiden mukaan. Tavoitteena oli myös muodostaa yliopistojen strategia-ajattelun kehys, joka auttaa ymmärtämään niiden strategisen muutoksen ja -johtamisen keskeisiä alueita käyttöönotetun ohjausjärjestelmän ensimmäisinä vuosina.Tutkimus toteutettiin sekä kirjallisuuteen ja dokumenttimateriaaliin pohjautuvana teoreettisena analyysina, että tutkimusta varten kootun empiirisen aineiston analyysina.Empiirinen analyysi on toteutettu selvittämällä neljän yliopiston(Joensuun, Jyväskylän, Kuopion ja Tampereen) hallituksen jäsenten arvioita yliopiston keskeisistä strategia-ajattelun alueista.Empiirisen osan aineistonkeruu toteutettiin eläytymismenetelmällä ja aineiston analyysi grounded-theory menetelmällä.

ISBN-10:
951-781-834-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
198 s.
Tekijät:
Malkki Pertti (väitöskirja)
Tuotekoodi 019286
26,91 €