Metabolic bone disease in children with cancer

Vuosittain Suomessa sairastuu syöpään noin 130-150 lasta.\n Syöpäsairauksien diagnostisten ja hoitomenetelmien kehittymisen\n ansiosta noin kaksi kolmasosaa syöpälapsista paranee pysyvästi.\n Syöpälasten elämänlaadun parantamiseen on kiinnitetty enenevää\n huomiota viime vuosina. Useat syöpähoitojen sivuvaikutuksista on\n opittu tunnistamaan hyvin. Näihin kuuluvat mm. eräiden\n solunsalpaajalääkkeiden haitalliset vaikutukset sydänlihaksen\n toimintaan sekä lisääntymiskykyyn. Viime vuosina on huomiota\n kiinnitetty myös syöpäsairauksien sekä niiden hoitojen haitallisiin\n luustovaikutuksiin, joita ovat ajoittain ilmaantuvat luunmurtumat,\n luustokivut, luuston mineraalitiheyden alentuminen sekä\n osteoporoottiset muutokset. Tutkimustietoa syöpälasten luustoon\n kohdistuvista haitallisista vaikutuksista on kuitenkin vähän.\n\n Nyt tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luuston\n aineenvaihdunnan sekä luuston mineraalitiheyden muutoksia\n syöpälapsilla hoitojen alkuvaiheessa, ensimmäisen hoitovuoden aikana,\n hoitojen lopetusvaiheessa sekä niiden päättymisen jälkeen.\n Tutkimuksessa mitattiin luuston mineraalitiheyttä suodatettuun\n röntgensäteilyyn perustuvalla menetelmällä (kaksienergiainen\n röntgenabsorptiometria eli DEXA) lannerangan ja reisiluun yläosan\n alueelta. Lisäksi tutkittiin muutoksia luuston aineenvaihduntaa\n kuvaavissa merkkiaineissa sekä luuston hormonaalisessa tasapainossa.\n Tutkimukseen osallistui 96 lapsuuden syöpään sairastunutta tai siitä\n parantunutta lasta ja nuorta aikuista Kuopion yliopistollisen sairaalan\n piiristä vuosien 1995-1998 aikana.

ISBN-10:
951-781-771-1
Kieli:
eng
Sivumäärä:
114 s.
Tekijät:
Arikoski Pekka (väitöskirja)
Tuotekoodi 019282
25,00 €