Functional Relationship of Osteocalcin and Osteopontin in the Maturation of Bone Matrix

Luun tehtävänä on toimia tukirankana sekä kalsiumvarastona elimistölle. Luuaines koostuu kovasta\n kalsiumfosfaattimineraalista sekä luuväliaineesta, joka on pääasiallisesti tyypin I kollageenia.\n Kollageeni antaa luulle sen joustavuuden ja sekä toimii mikrotukirankana hydroksiapatiitin\n muodostumiselle eli mineralisoitumiselle. Kollageeni ei pysty mineralisoitumaan ilman muiden\n makromolekyylien apua. Edistäviksi kiteytystekijöiksi on ajateltu luuväliaineessa esiintyviä muita\n proteiineja, joita on eristetty kymmeniä. Niiden tehtävät luussa ovat vielä osin selvittämättä. Ne\n kuitenkin mitä ilmeisimmin säätelevät luunmuodostusta ja vaikuttavat luun kalkkeutumiseen. Näitä\n samoja “luuproteiineja” esiintyy verisuonten kalkkeumissa, mikä viittaa niiden säätelevän myös\n sairauksiin liittyvää kalkkeutumista.

ISBN-10:
951-781-734-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
68 s.
Tekijät:
Kaartinen Mari (väitös)
Tuotekoodi 019256
18,16 €