A single isotope method for simultaneous emission and transmission scatter correction in SPECT

Ihmisen elintoimintoja voidaan kuvata muun muassa isotooppimenetelmin. Ennen\n leikekuvausta potilas saa pienen määrän radiolääkettä. Tämä radiolääke keräytyy\n tutkittavana olevaan elimeen tai kudokseen. Kuvauslaitteella kuvataan elimen lähettämä\n säteily ja tulokset esitetään leikekuvina. Koska säteily vaimenee ja siroaa kudoksessa,\n niin leikekuviin syntyy taustaa ja vääristymiä. Seurauksena kuvien tulkinta vaikeutuu.\n Väitöskirjatyössä on kehitetty menetelmä, jolla nämä haitalliset vääristymät voidaan\n korjata. Potilasta kuvataan kuten tavallisesti, mutta lisäksi käytetään ulkoista\n samaenergistä viivalähdettä vaimenemisen ja sironnan korjaamiseen. Leikekuvien taso\n oleellisesti paranee. Oivalluksena tässä työssä on se, että samaenergistä säteilyä\n voidaan käyttää samanaikaisesti sekä elimen läpimenevän että elimen lähettämän\n säteilyn havaitsemisessa. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin aivosolujen kalvoilla\n olevien reseptorien kartoitukseen. Aivojen rakenteet ovat erittäin hienosyiset. Kuvien\n laadun tulee olla paras mahdollinen. Menetelmää käytetään eri aivosairauksien kuten\n Alzheimerin ja Parkinsonin taudin selvittelyssä. Myös hoidon tehon seurannassa kuin\n täsmälääkkeiden suunnittelussa menetelmää voidaan kiinteästi hyödyntää.

ISBN-10:
951-781-729-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
54 s.
Tekijät:
Yang Jiwei
Tuotekoodi 019245
18,16 €